Från –97 och fortfarande bedriver jag individinriktat psykoterapeutiskt arbete här i Uppsala. 
Se gärna min hemsida www.psykoterapiuppsala.se
Jag arbetar psykodynamiskt.
from september -22  kommer jag att arbeta både digitalt och och med fysiska möten på Bangårdsgatan 13 här i Uppsala, beroende på vad vi överenskommer.

KontaktMargareta Westerstrand
AdressBlodstensvägen 6 2tr
752 58 UPPSALA
Telefon076-8259691
Mobil
E-post margareta.westerstrand@psykoterapiuppsala.se
Hemsida www.psykoterapiuppsala.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Bangårdsgatan 13 3tr
753 32 UPPSALA
Telefon: 076-8259691
E-post: margareta.westerstrand@psykoterapiuppsala.se
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala, Sweden
Utbildningar
legitmerad psykoterapeut psykodynamisk psykoterapi
vid uppsala universitet (Längd: 3 år)
två-årig utbildning i systemisk familjeterapi
fil.kand. psykologkombination, fil.lic i psykologi, psykoterapeutexamen, samtliga utbildningar vid Uppsala universitet
uppsala universitet (Längd: > 6 år)
S:t Lukas grundläggande utbildning i psykoterapi, den s.k. Diplomutbildningen
Genomfördes vid S.t Lukas i Sthlm på deltid under fyra år, varav två år inbegrep bl.a. psykoterapeutiskt arbete vid S:t Lukas mottagning i Sthlm (Längd: 4 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Gruppterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom