Från –97 och fortfarande bedriver jag individinriktat psykoterapeutiskt arbete här i Uppsala. .
Se gärna min hemsida www.psykoterapiuppsala.se

KontaktMargareta Westerstrand
AdressBlodstensvägen 6 2tr
752 58 UPPSALA
Telefon076-8259691
Mobil
E-post margareta.westerstrand@psykoterapiuppsala.se
Hemsida www.psykoterapiuppsala.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Svartbäcksgatan 24 2tr
752 32 UPPSALA
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
fil.kand. psykologkombination, fil.lic i psykologi, psykoterapeutexamen, samtliga utbildningar vid Uppsala universitet
(Längd: > 6 år)
S:t Lukas grundläggande utbildning i psykoterapi, den s.k. Diplomutbildningen
Genomfördes vid S.t Lukas i Sthlm på deltid under fyra år, varav två år inbegrep bl.a. psykoterapeutiskt arbete vid S:t Lukas mottagning i Sthlm (Längd: 4 år)
två-årig utbildning i systemisk familjeterapi

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Handledning
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Utredningar
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Gruppterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom