Jag är leg psykolog och leg psykoterapeut och har varit yrkesverksam sedan 1976. Jag har arbetat inom skola, förskola och psykiatri och har även haft privata handledningsuppdrag. Jag har arbetat i England och USA som psykolog.

KontaktMargareta Sjöblom
AdressSpinnarvägen 10
611 37 Nyköping
Telefon0155-268307
Mobil073-5752096
E-post margareta.sjoblom@salutogen.se
Hemsida salutogen.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Spinnarvägen 10
611 37 Nyköping
Län/kommun: Södermanlands län, Nyköping, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildning
leg psykoterapeut i systemisk familjeterapi
år 2000 (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Adoption
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Flyktingproblematik
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Familjeterapi
 • Gruppterapi
 • Kristerapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Psykosomatik
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom