Jag har arbetat som psykolog sedan början på 80-talet, först inom habiliteringsverksamheten ca 10 år, därefter inom BUP i ca 10 år. Arbetar också privat med individualterapi samt barn-ungdomspsykologiska utredningsuppdrag. Som grund för min teoretiska referensram ligger det psykodynamiska synsättet. Efter utbildning och handledning i lösningsfokuserad terapi har jag kommit att omfatta det positiva synsött som präglar denna terapiform även om jag inte använder mig av terapiformen i dess helhet. Sättet att t ex formulera mål, använda skalor mm gör att lösningsfokuserad terapi också går att kombinera med EMDR, viket är en mycket verksam metod när det gäller många typer av svårigheter och problem.

KontaktMargaretha Wächter
AdressReimersholmsg. 49
117 40 Stockholm
Telefon076-2171298
E-post margaretha@amw.se
Hemsida www.amw.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Reimersholmsg. 49
117 40 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
RORSCHACH SPECIALIST
Personlighetsbedömning (Längd: 3 år)
EMDR
Trauma o fobi behandling (Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
  • BUP (11 år)
 • ADHD/DAMP
  • BUP (11 år)
 • Barnpsykologiska utredningar
  • BUP, PRIVAT (SKOLA SOCIALTJÄNST) (11 år)
 • Barnterapi
  • BUP (11 år)
 • Flyktingproblematik
  • BUP (11 år)
 • Kris
  • BUP (11 år)
 • Relationsstörningar
  • BUP (11 år)
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
  • BUP PRIVAT (SKOLA) (11 år)
 • Övergrepp
  • BUP (11 år)
 • Familj/Par
  • BUP (11 år)
 • Kris
  • BUP (11 år)
 • Stöd i föräldrarollen
  • BUP (11 år)
 • Förskola/Skola
  • PRIVAT (11 år)
 • Kris/Katastrof
  • BUP (11 år)
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
  • BUP (EMDR) (11 år)
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • BUP, PRIVAT (11 år)
 • Fobier
  • BUP (EMDR( (5 år)
 • Invandrare/Flykting
  • BUP (11 år)
 • Personlighetsstörningar
  • BUP PRIVAT (11 år)
 • Psykiska störningar
  • BUP PRIVAT (11 år)