Jag arbetar utifrån ett Salutogenetiskt perspektiv.
Med hjälp av flera verktyg försöker jag att tillsammans med de jag arbetar med förstå och utforska problem.
Syftet är att hitta möjligheter och åstadkomma förändring.

Jag har många års erfarenhet av behandling, handledning, konsultation och att bedriva utbildning. För mer information se min hemsida www.marimattsson.com

KontaktMari Mattsson
AdressRegementsgatan 90
217 51 Malmö
Telefon040-18 19 95
Mobil0704-67 80 93
E-post mari.m@ttsson.com
Hemsida www.marimattsson.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Regementsgatan 90
217 51 Malmö
Län/kommun: Skåne län, Malmö, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Bof barnorienterad familjeterapi
Kursledare Barbro Sjölin
Handledareutbildning UHÄ Familjeinriktning
Lunds Universitet 1,5 år
Kurs i barnneuro- psykiatri/psykologi
Kursgivare Universitetssjukhuset i Linköping. (Längd: 0.5 år)
Marte meo handledare
Kursledare Ingegerd Wirtberg och Maria Aarts (Längd: 2 år)
Marte meo terapeut
Kursledare Ingegerd Wirtberg och Åse L. Svantesson. (Längd: 2 år)
Människan ur ett psykoanalytiskt perspektiv.
5 poäng Lunds Universitet
Pedagogik
0-20 poäng. Lunds universitet (Längd: 0.5 år)
Psykosomatik och Kristerapi
Valda specialkurser inom psykologutbildningen. Sammanlagt 10 poäng.
Psykoterapeutexamen.
Familjeinriktning. Lunds universitet (Längd: 3 år)
Systemiskt baserat arbete med individer, par, familjer och grupper.
Kursledare Peter Lang och Martin Little, Kensington Consultation Centre. M-hus läns landsting. (Längd: 2 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Adoption
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Flyktingproblematik
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Anpassade skolformer
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • EMDR
 • Familjeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom