Organisationspsykolog

Seniorkonsult som utvecklar organisationer och ledare.

Önskar du stöd och hjälp inom fältet organisationspsykologi, ledarutveckling eller teamträning? Hör av dig för ett första samtal med en erfaren konsult med många strängar på sin lyra vilket innebär att insatser skräddarsys utifrån dina önskemål som kund och metoder/arbetsätt som är väl vedertagna och sprungen ur forskning.


*Förändringsledning 
*Organisationsutveckling
*Ledarutvecklingsprogram
*Utvecklar ledningsgrupper
*Coachning
*Teamutveckling
*Utbildning
*Organisationsdiagnoser
*Kartläggning
*Konflikthantering
*Krishantering
*Arbetsmiljö SAM och OSA
*Ledningssystem i organisationer
KontaktMaria Bergalm
AdressStorgatan 30
972 38 Luleå
Telefon070-251 24 47
Mobil0702512447
E-post maria.bergalm@icloud.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Storgatan 30 1 tr
972 38 Luleå
Telefon: 070-251 24 47
E-post: maria.bergalm@icloud.com
Län/kommun: Norrbottens län, Luleå, Sweden
Språkkunskaper
  • English
Utbildningar
â 2021 Kurs och coachning (12 tim av Kjell Lindstöm, Noden AB) om organisatoriska grundbultar, Komplexitet – röd tråd – styrsignaler – olika logiker – olika lagstiftning – tillitsbaserad styrning
â 2020 Tillitsbaserat ledarskap i praktiken – från detaljstyrning till ökat engagemang, Charlotta Lundgren, Dagens Samhälle
Lead Forward – Full Range Leadership Model. Certifieringsutbildning; Stefan Söderfjell
Utbildning; Att utreda kränkande särbehandling, Faktaundersökning, Metodicum
Utbildning; ADA, Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång, Arbetsmiljömedicin
Utbildning; Perspektivmedvetenhet, Docent Thomas Jordan, Perspectus
Utbildning; Att bygga robusta samarbetskulturer, Docent Thomas Jordan, Perspectus
Utbildning; Vuxenutvecklingen, Docent Thomas Jordan, Perspectus
eam Pro workshop – certifieringsutbildning, Stefan Söderfjell och Christopher Svensson
KBT–Påbyggnadsutbildning; Perspektivtagande, Compassion Focused Therapy, KBT-Sömn, KBT-Stress, depression/suicid
Stress och utmattningssyndrom – Kompetensteamet Stockholm
â 2014/15 Konflikthanteringsstrategier med Tomas Jordan, konfliktforskare Gbg Universitet
Mobbning i arbetslivet – hur ska det hanteras och hur genomförs en tillförlitlig utredning? Stefan Blomberg/Ståle Einarsen, Arbetsmedicin Linköping
Coachning i ledningsrollen, LTU avancerad nivå
Utbildning för konsulter - hur utbildar man ledare bäst? Ledarskapscentrum, Stefan Söderfjell, Umeå
CAS Cognitive Assessment – kartläggning av kognitiva processer, strategier och utvecklingsområden
DISCO Diagnosis intervju for social and communication disorder
â 2012 IVA Integrative visual and auditive test
â 2011 Sov bättre med kognitiv beteendeterapi med Marie Söderström
ACT – Påbyggnadsutbildning i KBT och Acceptance Commitment Therapy; Psykologpartners
Konsultation och organisationsteori på kognitiv grund
WISC-IV (Wechsler Intelligence Scale for Children)
WAIS-IV (Wechsler Adult Intelligence Scale)
Kvinnligt Ledarskap
Luleå Tekniska Universitet (Längd: 0.5 år)
Neuropsykologisk tolkning av WISC-III
Tolkning av Hierarkisk Begåvningsprofil
WAIS-III
Psykologprogrammet
Umeå universitet (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
  • Arbetslivet
  • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Arbetsmiljöarbete
  • Krishantering
  • Ledarutveckling
  • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • Utveckling av individen
  • Utveckling av organisationen