Jag är leg psykolog/leg psykoterapeut med 20 års erfarenhet av långtids- och korttidspsykoterapier, krishantering, stressproblematik, utmattningsdepressioner mm.

KontaktMaria Eriksson Deibrant
AdressSjuhäradsgatan 34
441 51 Alingsås
Telefon0702-998651
Mobil0702-998651
E-post mariadeibrant@hotmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Vasagatan 58
411 37 Göteborg
Telefon: 0702-99 86 51
E-post: mariadeibrant@hotmail.com
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Norwegian
Utbildningar
Grundläggande utbildningi KBT för psykodynamiskt utbildade psykoterapeuter
Psykologexamen
(Längd: 5 år)
Psykoterapeutexamen
(Längd: 2 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Särskilt stöd
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Gruppterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykospsykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom