Maria Farm: Leg psykolog och steg1-KBT terapeut. Jag arbetar främst med oro/ängslan, ångest, depression, stress, låg självkänsla och kommunikationssvårigheter hos vuxna. Vid behov av stöd i rollen som chef, förälder och partner kan jag också vara en resurs och jag har erfarenhet av stödjande och vägledande samtal vid kriser och förluster.
Jag är författare till "Fri från oro, ångest och fobier" (2005) samt "KBT-akuten" (2008). Jag är också Expressen Söndags samt Hemmets Veckotidnings psykologiexpert.

KontaktMaria Farm
AdressBjörnsonsgatan 58
168 44 Bromma
Telefon073 655 20 55
Mobil073-655 20 55
E-post info@mariafarm.se
Hemsida www.mariafarm.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Kungsholmsgatan 10
112 27 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Spanish; Castilian
Utbildningar
Konsultation och organisationsteori på kognitiv grund
2 dgr
Motiverande samtal, grundutbildning, 4 dgr
Psykologlinjen,sthlm universitet
(Längd: 5 år)
PTP-praktik inom den vuxna öppenpsykiatrin
Legitimationsgrundande efter psykologlinjens fem år (Längd: 1 år)
Steg1-utbildning, Kognitiv Beteendeterapi
Tre terminer som Ingår i psykologlinjens fem år (Längd: 2 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom