Adsensa Psykologkonsult erbjuder samtalsterapi till dig som önskar stöd i att komma tillrätta med din livssituation. Orsaken till att söka samtalsterapi kan vara olika t ex en svår situation har uppstått, må dåligt eller att relationer och livet har tagit en oväntad vändning. En del som söker Adsensa har redan gått i terapi och är inte nöjda.

Fokus för samtalen är den enskilde personens behov och önskan om förändring och välbefinnande. Terapiformen är affektfokuserad terapi.

Psykolog vid Adsensa håller sig uppdaterad med aktuell forskning inom emotioner, kognition, stress, socialpsykologi, arbets- och organisationspsykologi för att bidra till ökat välbefinnande och kreativitet som privatperson, i relationer, för fritiden och yrkeslivet.

KontaktMaria Sandgren
AdressKarlaplan 5 B
114 60 Stockholm
Telefon073-7170777
Mobil073-7170777
E-post kontakt@adsensa.se
Hemsida www.adsensa.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Kindstugatan, Gamla stan
Stockholm
Kocksgatan, Södermalm
Stockholm
Språkkunskaper
 • English
 • German
Utbildningar
Leg psykolog
Inst. för psykologi, Uppsala Universitet (Längd: 6 år)
Fil dr i psykologi
Psykologiska inst., Stockholms universitet (Längd: 4 år)
Certifierad ISTDP-terapeut
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom

Grundtanken i min verksamhet är att samtalsterapi ska lyckas frigöra hinder och ge perspektiv så att en person ska kunna handla mer fritt i sin livssituation t ex för mer välbefinnande i relationer, vardag och arbete. Utgångspunkten är att varje person är en unik person med en rad erfarenheter som formar livsgången.

Jag arbetar som leg psykolog och terapeut sedan 1997 och med affektfokuserad terapi (en varmare variant av ISTDP) sedan 2015 och möter klienter som önskar hjälp med med ångest, depression, relationer, stress och utmattningsproblem eller trauma. En del önskar terapi 1 g/v (kort- eller längretids terapi) och andra kommer för blockterapi (omkring 2-3 tim under 2-3 dagar). Välkommen att höra av dig och läsa mer om min privatpraktik på www.psykologisktforum.se!

Mottagning i Gamla stan och på Söder i Stockholm.

KontaktMaria Sandgren
AdressKarlaplan 5 b
114 60 Stockholm
Telefon073-7170777
Mobil073-7170777
E-post kontakt@psykologisktforum.se
Hemsida http://www.psykologisktforum.se
Legitimation leg. Psykolog
Språkkunskaper
 • English
 • French
 • German
Utbildningar
Leg psykolog
Fil dr i psykologi
Cert ISTDP terapeut

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom