Jag arbetar i egen regi med både längre och korta terapier och konsultationer på psykodynamisk grund, med många inslag av kognitiv metod. Bearbetning av relationer, kriser och sorg, stödsamtal, rådgivning, samtal om existentiella frågor som vägval och vad man värderar som viktigt i livet. Jag är också anställd på Utbildningsförvaltningen i Stockholm och arbetar på olika skolor med enskilda personer, grupper och med skolledningen. Förutom att jag ger handledning och konsultationer, utför jag utredningar, har behandlande och stödjande samtal med elever, kris- och konflikthantering, arbetar fram lösningar för elever med behov av särskilt stöd, mm.

KontaktMaria Sundberg
AdressLinnég. 44-46
114 47 Stockholm
Mobil0709-859500
E-post ma.su@comhem.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykologutbildning
(Längd: 5 år)
Psykoterapeututbildning
(Längd: 3 år)
IHPU
Handledarutbildning (Längd: < 0.5 år)
Kognitiva psykoterapiinstitutet
Kognitiv psykoterapi (Längd: < 0.5 år)
Utbildningsförvaltningen
Utredningsmetodik o. -teori (Längd: < 0.5 år)
CKU
Stress och utbrändhet (Längd: < 0.5 år)
Utbildningsförvaltningen
Debriefing (Längd: < 0.5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Rehab, Stresshantering, Mental träning på Psykoterapimott
 • Krishantering
  • Skolpsykolog+ Psykoterapi, stöd, konsultation i privat regi
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • Konsultation i skola respektive privat regi
 • Utveckling av individen
  • Psykoterapi och personlig utveckling
 • Utveckling av organisationen
  • Förändringsarbete, effektivisering av organisationen i skola
 • Barn/Ungdom
  • Skolpsykolog
 • ADHD
  • Skolpsykolog
 • Adoption
  • Skolpsykolog+ Psykoterapi- och konsultationsverksamhet
 • Autism el. autismliknande problem
  • Skolpsykolog
 • Avvikande beteenden
  • Skolpsykolog
 • Barnpsykologiska utredningar
  • Skolpsykolog + Utredningar i privat regi
 • Flyktingproblematik
  • Skolpsykolog + Psykoterpi, stöd, konsultation i privat regi
 • Habilitering/Rehabilitering
  • Psykoterapi och konsultation
 • Handledning
  • Skolpsykolog
 • Kris
  • Skolpsykolog + Krisbehandling, psykoterapi, stöd, konsultation privat
 • Neuropsykologi
  • Skolpsykolog
 • Relationsstörningar
  • Skolpsykolog
 • Stress
  • Skolpsykolog
 • Utvecklingsbedömningar
  • Skolpsykolog
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Adoption
  • Psykoterapi och konsultation, stöd+ Skolpsykolog
 • Familjerådgivning
  • Psykoterapi och konsultation+ Skolpsykolog
 • Kris
  • Skolpsykolog sedan 2000+Psykoterapimott: Krisbeh, stöd, konsultation
 • Parterapi
  • Psykoterapi och konsultation
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
  • Skolpsykolog + Psykoterapi, stöd, konsultation i privat regi
 • Förskola/Skola
  • Utbildningsförvaltningen
 • Anpassade skolformer
  • Skolpsykolog
 • Arbetsmiljö
  • Skolpsykolog
 • Förskola
  • Skolpsykolog
 • Grundskola
  • Skolpsykolog
 • Handledning/Konsultation
  • Skolpsykolog
 • Krisarbete
  • Skolpsykolog +Psykoterapimottagning i privat egi
 • Mobbning
  • Skolpsykolog + Psykoterapimott i privat regi
 • Organisationsutveckling (skola)
  • Skolpsykolog
 • Särskilt stöd
  • Skolpsykolog
 • Utredningar
  • Skolpsykolog+ Barnpsykologiska utredningar i privat regi
 • Kris/Katastrof
  • Psykoterapimottagning+ Skolpsykolog
 • Anhörigstöd
  • Skolpsykolog + Psykoterapi, stöd, konsultation privat regi
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
  • Skolpsykolog +Psykoterapi, stöd, konsultation i privat regi
 • Katastrofplanering
  • Skolpsykolog
 • Katastrofpsykologi
  • Skolpsykolog
 • Kristerapi
  • Psykoterapimottagning i privat regi
 • Psykoterapi
  • Psykoterpiverksamhet i privat regi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Kognitiv psykoterapi
  • Psykoterapimott. i privat regi
 • Kristerapi
  • Psykoterapimott. i privat regi
 • Parterapi
  • Psykoterapimottagning i privat regi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
  • Psykoterapimottagning i privat regi
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • Psykoterapimottagning i privat regi
 • Transpersonell psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Psykoterapimottagning i privat regi
 • Fobier
  • Pykoterapimottagning i privat regi
 • Handikapp
  • Psykoterapimottagning i privat regi
 • Invandrare/Flykting
  • Psykoterapimott i privat regi+ Skolpsykolog
 • Neuropsykologi
  • Skolpsykolog
 • Personlighetsstörningar
  • Psykoterapimottagning
 • Psykiska störningar
  • Psykoterapimottagning
 • Psykosomatik
  • Psykoterapimottagning/ Skolpsykolog
 • Rehabilitering
  • Pykoterapimottagning
 • Smärta
  • Psykoterapimottagning
 • Somatiska sjukdomar
  • Psykoterapimottagning
 • Stressrelaterad ohälsa
  • Psykoterapimottagning
 • Trauman
  • Psykoterapimott.
 • Åldrande
  • Psykoterapimott.
 • Ångestsyndrom
  • Psykoterapimottagning