Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut (kbt) och gör utredningar, bedömningar och behandling inom min verksamhet. Jag jobbar med KBT, hypnos och EMDR som är en traumabehandlingsmetod, men även fungerar för komplicerad sorg, ångest, depression mm.

Jag gör utredningar av neuropsykologiska funktionshinder såsom ADHD, autism, Aspergers syndrom mfl. Är i slutet på min specialistutbildningen i klinisk psykologi inriktning neuropsykologi, då jag nu skriver på min examensuppsats. Jag beräknar bli klar 2018. 

Vänligen se min hemsida för mer information (www.mariazenger.se)
Är medlem i Sveriges Psykologförbund och Sveriges Psykologföretagare.

KontaktMaria Zenger
AdressTullportsgatan 7
761 30 Norrtälje
Telefon070-2409819
Mobil070-2409819
E-post mzpab@zenger.se
Hemsida www.mariazenger.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Telefon: 0702409819
Län/kommun: Stockholms län
Språkkunskaper
 • English
  Kan ta terapier på engelska (flytande)
 • German
  Kan ta terapier på tyska (är dock ej flytande)
 • Swedish
  Modersmål
Utbildningar
Aktuell utbildning: Specialist i neurovetenskap
Utbildningen pågår, 2012-pågår (Längd: 3 år)
Specialist i behandling/psykoterapi
2014-2017. Stockholm. Kbt. (Längd: 3 år)
Steg-2 KBT (leg psykoterapeut)
2014-2017. Stockholms universitet. Kbt. (Längd: 3 år)
Psykologprogrammet
2001-2006. Umeå universitet. (Längd: 5 år)
Filosofie kandidat
Genus (major), historia/idéhistoria (minor). 2007-2010. (Längd: 3 år)
Teologie kandidat
Religionsvetenskapligt program. Inriktning kristendomens historia och islam. 1999-2007. (Längd: 3 år)
Tyska A/I
På Stockholms universitet. Halvfart. 2017. (Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Särskilt stöd
 • Särskola
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Hypnosterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Parterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Handikapp
 • Neuropsykologi
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom