Jag är legitimerad psykolog och gör utredningar, bedömningar och behandling inom min verksamhet. Jag jobbar med terapi och EMDR som är en traumabehandlingsmetod, men även fungerar för komplicerad sorg, ångest, depression mm. 

Jag gör utredningar av neuropsykologiska funktionshinder såsom ADHD, autism, Aspergers syndrom mfl. Är i slutet på min specialistutbildningen i klinisk psykologi inriktning neuropsykologi

Jag går samt går sista terminen på KBT-steg 2 på Stockholms universitet och blir legitimerad psykoterapeut i juni 2017.

Vänligen se min hemsida för mer information (www.mariazenger.se)
Är medlem i Sveriges Psykologförbund och Sveriges Psykologföretagare.

KontaktMaria Zenger
AdressTullportsgatan 7
761 30 Norrtälje
Telefon070-2409819
Mobil070-2409819
E-post mzpab@zenger.se
Hemsida www.mariazenger.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Telefon: 0702409819
Län/kommun: Stockholms län
Språkkunskaper
 • English
  Kan ta terapier på engelska (flytande)
 • German
  Kan ta terapier på tyska (är ej helt flytande)
 • Swedish
  Modersmål
Utbildningar
Tyska A/I
På Stockholms universitet (Längd: 1 år)
Filosofie kandidat
Genus (major), historia/idéhistoria (minor). 2007-2010. (Längd: 3 år)
Psykologprogrammet
2001-2006. Umeå universitet. (Längd: 5 år)
Teologie kandidat
Religionsvetenskapligt program. Inriktning kristendomens historia och islam. 1999-2007. (Längd: 3 år)
Aktuell utbildning: Klinisk specialist i neurovetenskap
Utbildningen pågår, 2012-pågår (Längd: 3 år)
Aktuell utbildning: Sexologutbildning
Start ht2013, pågår. Alla frågor rörande sexualitet, sexologrelaterade funderingar. HBTQ-frågor, genus mm. (Längd: 3 år)
Steg-2 KBT (leg psykoterapeut)
Går på Stockholms universitet och läser nu denna utbildning, klar juni 2017. (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • ADHD/DAMP
 • Adoption
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Flyktingproblematik
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Särskola
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Invandrare/Flykting
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom