Jag har många års erfarenhet av arbete med människor, individuellt och i grupp som psykoterapeut, barnomsorgspsykolog, skolpsykolog, socialassistent, och som konsult/handledare för personal inom barnomsorg, skola, vård och omsorg, socialtjänstens familje- och individinriktade verksamhet, rehabiliteringsinriktad verksamhet samt som handledare för chefer inom offentlig verksamhet.

Jag arbetar med kristerapi, fokuserad korttidsterapi, långtidsterapi, mentor för personlig utveckling samt som handledare för chefer i deras yrkesroll.

KontaktMarianne Pavlov
AdressWibeligatan 18
654 60 Karlstad
Telefon054-181944
E-post marianne@pavlov.nu
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Wibeligatan 18
654 60 Karlstad
Telefon: 054-181944
Län/kommun: Värmlands län, Karlstad, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Swedish
Utbildningar
Grundkurs i Jungiansk psykologi
Grundkurs i kris- och traumabehandling
Grundkurs i symboldrama
Gruppterapi enl. Torametoden (yoga, bild och analys)
Gunilla Guvå, utbildning i konsultations metodik
Göteborgs psykoterapiinstitut
Handledarutbildning vid LPI, Göteborg
Lunds universitet
Nordiskt institut för psykoanalys, Köpenhamn
Psykologtjänst AB, utbildning i mentorskap
Socialhögskolan, Lund

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Handledning
 • Stress
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom