KontaktMarianne Persson
AdressGränsgatan 22
453 30 Lysekil
Mobil0708-619522
E-post marianne.persson@psykolognatverket.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Lysekil
453 30 Lysekil
Telefon: 0708-619522
E-post: marianne.persson@psykolognatverket.se
Län/kommun: Västra Götalands län, Lysekil, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Organisationspsykologi och teambuilding
Leg psykolog
(Längd: 6 år)
Utb. omhändertagande vid kriser och katastrofer
Pedagog
(Längd: 2 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Kris/Katastrof
  • Erfarenhet från kris och katastrofarbete
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom