Leg psykolog, Leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och handledare med över 30 års erfarenhet av psykodynamisk psykoterapi, korttidsterapi , kristerapi, utbildningsterapier/egenterapier och handledning. Handleder vid psykoterapiutbildningarna vid ESH i Göteborg idag . Har lång erfarenhet av psykoterapihandledning i grupp och individuellt, psykosocial handledning i grupp och individuellt, superhandledning ( handledning på handledning), debriefing och konsultation.
Är också diplomerad symboldramaterapeut och har utbildningsterapier/ egenterapier för elever som går symboldramautbildningen.

KontaktMarie Hansson
AdressLinne´gatan 50
413 08 Göteborg
Mobil0706220365
E-post marie.b.c.hansson@telia.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Linnégatan 50
413 08 Göteborg
Telefon: 0706-220 365
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Utbildningar
Diplomerad symboldramaterapeut 2002
Grundkurs i kognitiv terapi 2008
Handledarkompetens 1988
Legitimerad psykolog 1978
Legitimerad psykoterapeut 1987
Specialist i klinisk psykologi 1995

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Symboldramaterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom