Jag arbetar som klinisk psykolog med bedömning/utredning, behandling/psykoterapi, konsultation/handledning. Jag har huvudsakligen verkat inom BUP och barn- och ungdomsmedicin på flera öppenvårds-mottagningar. Tidigare arbetade jag i ca 15 år inom missbruksvård/frivillig-organisationer med fokus och stort engagemang kring kvinnofrågor. Idag arbetar jag som specialistpsykolog inom BUP och tar även emot privat. Sammantaget har jag ett stort intresse för utsatta barn, ungdomar, föräldrar och familjer. Mina intressen och engagemang präglar mitt arbete av val av förhållningssätt och metoder. Frågeställning och det arbetssätt som bäst passar dig blir avgörande för hur vårt gemensamma arbete läggs upp.

KontaktMarie Olausson
AdressBorgåsvägen 18
438 32 Landvetter
Telefon0730310612
E-post marie.olausson@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadresser
Telefon: 460730310612
Borgåsvägen 18
438 32 Landvetter
Telefon: 0730310612
Län/kommun: Västra Götalands län, Härryda
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykologutbildning
Göteborgs Universitet (Längd: 5 år)
Psykoterapeutprogrammet inriktning barn och ungdom
Göteborgs Universitet (Längd: 3 år)
Specialistutbildning
Klinisk inriktning (Längd: 3 år)
Handledarutbildning psykoterapi och verksamhetsutveckling
Integrativ, Linköpings Universitet (Längd: 2 år)
IPT
grund och anpassad ungdom
EMDR
grund och barn/ungdom
Systemisk grundutbildning
1:a året av 4:a i KCC:s psykoterapeututbildning (Längd: 1 år)
DBT-intensive
byggt upp DBT-team för ungdomar och deras familjer (Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
  • påbyggnadsutbildning i psykoterapi med inriktning barn och ungdom
 • ADHD
 • Adoption
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • påbyggnadsutbildning i psykoterapi med inriktning barn och ungdom, utbildad i DBT
 • Barnterapi
 • Familjeterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Barnförhör
 • Förövare
 • Handledning
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom