Flerårig yrkeserfarenhet innan psykologexamen och legitimerad sedan 2000. Drev mellan 2002-2013 gemensamt handelsbolag tillsammans med två kollegor. Fortbildning till specialist inom klinisk psykologi/neuropsykologi pågår.
Arbetat och arbetar inom förskola/skola/särskola/specialskolor/SU-grupper, barnpsykiatri (BUP), barnmedicin (BUM), neuropsykologiska utredningsteam (NP-team), barnhabilitering, rekrytering inom försvar och polis, kartläggningar av arbetsplatskonflikter och ledarstöd samt organisationspsykologiska uppdrag inom flera områden, även inom privat näringsliv. Arbetat och arbetar även med handledning, konsultation, utredning och utbildning inom nämnda områden. Har nu huvudsakligen uppdrag inom områdena barn/ungdom, förskola/skola/särskola/SU-grupper och neuropsykologi/neuropsykiatri samt föräldrastöd och terapi. Ingår i nätverk om förfrågande behöver rekommenderas annan kompetens.

KontaktMarie-Louise Johansson
AdressUngmästaregatan 55
415 06 Göteborg
Telefon0707-803320
E-post marielouise@johanssonpsykolog.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Göteborg
415 06 Göteborg
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
WISC-V uppdatering
Ht 2018
Psykotraumatologi
Ht 2018
WISC-V
2017/18
Neurovetenskap, neuropsykologi
(Längd: 0.5 år)
Intervjuteknik-strukturerad intervju
Psykologexamen
Klar 1998 (Längd: 5 år)
Psykologlegitimation
PTP-tjänstgöring inför legitimation från Socialstyrelsen. Klar 2000. (Längd: 1 år)
Coaching för grupper och enskilda
Pliktverkets intervjumetodik
Konsultationsmetodik
(Längd: 1 år)
Ledarskap och organisation
Om relationen mellan ledare, ledda, organisationer och kulturer.
Neuropsykologisk tolkning av WISC
Neuropsykologi inriktning barn
(Längd: 0.5 år)
Neuropsykologi, barn, utredning
(Längd: 0.5 år)
Den nya biologin
ADOS, modul 1 2 3 4
Kursledarutbildning i föräldrautb. STRATEGI
WISC-IV och WISC Integrated
Kvalificerad utredning av barn och ungdom
Konsult i lärande organisationer
KAT; Kognitiv Affektiv Träning
Professionskurs inom specialistordningen
Litteraturfördj neuropsykologi
Pågående ht 2014
ADOS-II
Uppdatering
Specialistkollegium
Klar vt 2014 (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av organisationen
  • Kartläggning och utredning
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
  • Enskild eller grupphandledning till personal inom förskola, grundskola, särskola och särskilda undervisningsgrupper.
 • Neuropsykologi
  • Inriktning barn och ungdom
 • Utvecklingsbedömningar
  • Av för- och grundskolebarn samt inom särskola, särskilda undervisningsgrupper.
 • Familj/Par
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
  • Samtliga psykologområden
 • Anpassade skolformer
  • Handledning, konsultation till pesonal samt utvecklingsbedömningar av barn. Kartläggning av personalgrupper.
 • Förskola
  • Handledning och konsultation till personal.
 • Grundskola
  • Handledning och konsultation till personal.
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
  • Såväl kognitiva som emotionella utredningar.
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Neuropsykologi