<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.8px; background-color: transparent;">Jag heter Martin Stackelberg och är psykolog med </span><span style="font-size: 12.8px; background-color: transparent;">stor erfarenhet av psykologarbete kring barn och ungdom då jag har arbetat inom barnmedicin, inom elevhälsa på flertalet kommunala och privata skolor samt inom barnhabilitering.&nbsp;</span><span style="font-size: 12.8px; background-color: transparent;">Undervisar även kring neuropsykologi samt utredningsmetodik på psykologprogrammet vid Örebro Universitet sedan 2009.</span>
<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.8px; background-color: transparent;">
</span>
<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.8px; background-color: transparent;">Erbjuder&nbsp;</span><span style="font-size: 12.8px; background-color: transparent;">psykologbedömningar av barn/tonåringar där jag har god erfarenhet av vanliga skolrelaterade frågeställningar som koncentrationssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter eller andra inlärningssvårigheter men har även efter mitt arbete inom barnmedicin en spetskompetens för utvecklingsförseningar hos yngre barn och neuropsykologiska bedömningar efter förvärvad hjärnskada.</span>
<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.8px; background-color: transparent;">
</span>
<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.8px; background-color: transparent;">Erbjuder handledning till vuxna som möter barn&nbsp;</span><span style="font-size: 12.8px; background-color: transparent;">med beteendesvårigheter för att kunna guida ett förebyggande arbete på individ eller gruppnivå där alla ovanstående frågeställningar.&nbsp;</span>
<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.8px; background-color: transparent;">
</span>
<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; line-height: normal;">
KontaktMartin Stackelberg
Adress Örebro
E-post martin.stackelberg@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
  • Barn/Ungdom
  • Förskola/Skola