Mitt namn är Mats Lindqvist och arbetar som privatpraktiserande psykolog och psykoterapeut i centrala Malmö. Erbjuder hjälp om du drabbats av livskris, stressrelaterade besvär, depression, ångest/oro eller andra tillstånd som gör det svårt i livet. Är utbildad handledare (UHÄ). Har avtal med region Skåne vilket innebär att du kan komma inom högkostnadsskyddet. Då krävs det att du får utfärdat en remiss från den vårdcentral du är listad på. Besök gärna min hemsida för mer information. www.mlpsykolog.se

KontaktMats Lindqvist
AdressLilla Nygatan 3
211 38 Malmö
Telefon0733443770
E-post matslindqvist@hotmail.se
Hemsida www.mlpsykolog.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Lilla Nygatan 3
211 38 Malmö
Telefon: 0733443770
Län/kommun: Skåne län, Malmö, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Handledareutbildning
(Längd: 2 år)
Psykologutbildning
(Längd: 6 år)
Psykoterapeututbildning
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Kris
 • Parterapi
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Handledning
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Handikapp
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom