Divanen Psykologbyrå vill vara den lilla byrån med den personliga servicen. Där man snabbt kan ställa om mellan olika uppdrag, stora som små. Jag erbjuder allt från utredning av psykologiska och intellektuella funktionsnedsättningar till riktade anlagsundersökningar eller urvalstest personlighet/begåvning inför en anställning. Terapier utformas, utifrån individens behov och önskemål, då jag tror att bästa resultat uppnås om man anpassar valet av terapimetod efter individen och inte efter psykologen.Så tveka inte berätta vad ni vill ha hjälp med så ska jag försöka hitta rätt lösning på ert behov.
Är ackrediterad vårdgivare av Region Skåne för både KBT och IPT, så vanlig patienttaxa (160kr) gäller, remisskrav från din vårdcentral. Det är fritt vårdval i Skåne så du måste inte välja vårdcentralens terapeut utan skall erbjudas en lista över de ackrediterade vårdgivare som finns, sen väljer du fritt som patient!

KontaktMats T. Wennerberg
AdressÖstra Storgatan 24
291 31 Kristianstad
Telefon0735-066575
E-post matswennerberg@live.se
Hemsida www.divanenpsykologbyra.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Östra Storgatan 24
291 31 Kristianstad
Län/kommun: Skåne län, Kristianstad, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Dyslexi
(Längd: 0.5 år)
Psykologprogrammet
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • Adoption
 • Avvikande beteenden
 • Flyktingproblematik
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Förövare
 • Handledning
 • Personlighetsstörningar
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Ångestsyndrom