Dubbellegitimerad psykolog och psykoterapeut. Jag har arbetat som psykolog i 23 år, inom verksamheter som öppenvårdspsykiatrin, och med psykoterapiforskning. Sedan år 2005 arbetar jag enbart som privatpraktiserande. Utöver en bred erfarenhet, är jag specialiserad på kriskontakter och paniksyndrom. Jag har kunskap och utbildning i flertalet psykoterapeutiska metoder (PDT, KBT, CFT, ACT) och använder metoder utifrån personens, parets eller gruppens problematik. Förutom individuella kontakter arbetar jag med familje- och parterapi, och med handledning. Mellan åren 2005-2018 arbetade jag som gruppterapeut på manscentrum med män som utövat våld i nära relationer. Jag är även godkänd anordnare av familjerådgivning i Stockholm Stad, Nacka kommun, Lidingö kommun. Par kan boka tid till en subventionerad kostnad.

KontaktMats Adegren Wiman
AdressÅsögatan 54
118 29 Stockholm
Telefon070 454 04 81
Mobil070 454 04 81
E-post mats.wiman@hotmail.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Götgatan 71
116 21 Stockholm
Telefon: 0704540481
E-post: mats.wiman@dlpp.se
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Paniksyndrom: teori och behandling
(Längd: 1 år)
Kristerapi
(Längd: 1 år)
Leda grupper
Leda och handleda grupper, familjer, nätverk. (Längd: 1 år)
Legitimerad psykoterapeut
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
  • Utredningar
 • Autism el. autismliknande problem
  • Utredningar
 • Barnpsykologiska utredningar
  • Företrädesvis ungdomar och vuxna
 • Handledning
  • Både grupp och individuellt
 • Kris
 • Neuropsykologi
  • Utredningar
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Ätstörningar
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
  • Godkänd anordnare av familjerådgivning inom Nacka kommun
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
  • Både grupp och individuellt
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • EMDR
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Gruppterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Transaktionsanalys
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Förövare
 • Handledning
  • Både grupp och individuellt
 • Personlighetsstörningar
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Idrottspsykologi
 • Neuropsykologi
  • Utredningar
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom
  • Temat för min psykologexamensuppsats var paniksyndrom