Jag är utbildad Psykolog/ psykoterapeut och är specialist i Kliniskt psykologi. och jag har r handledareutbildning i psykoterapi.

Jag har arbetat inom Socialtjänst, Arbetsmarknadsverket, Vuxenpsykiatri samt inom Barn- och Ungdomspsykiatrin. Nu arbetar jag mest med privata uppdrag såsom  handledning och utbildning samt psykoterapi med vuxna samt barn inom primärvården.

Jag  har  sedan 2008 arbetat på pedagogiska institutionen och utbildat lärare , specialpedagogersamt speciallärare och behandlingspedagoger. Sedan 20111 har jag startat och varit programansvarig för psykologprogrammet. och har undervisning för psykologstudenter. Jag forskar ocksså på stress och depression hos föräldrar och förväntas vara klar med min avhandling våren 2019

KontaktMaude Johansson
AdressStorgatan14
352 31 Växjö
Telefon0470-47176
Mobil0735333045
E-post maude.johansson@lnu.se
Hemsida www. vaxjopsykologbyra.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Storgatan 14
352 31 Växjö
Telefon: 0735333045
Län/kommun: Kronobergs län, Växjö, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Handledareutbildning i psykoterapi
Specialist i klinsik psykologi

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • Adoption
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Flyktingproblematik
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Anpassade skolformer
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Familjeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom

Leg psykolog/ leg psykoterapeut. Specialistkompetens t inom klinisk psykologi med inriktning på behandling.

Handledareutbildning

Har arbetatat inom socialtjänsten, arbetsmarknadsverket och inom barnoch ungdomspsykiatrin .

Har erfarenhet av utredning och behandling av spädbarn, barn och ungdomar.Ätsstörningar

Familjeterapeutiskt arbete och behandling eller Krisbearbetning/behandling för barn och vuxna

Erfarenhet av konsultation och handledning till personal inom skola /förskola socialtjänst och inom den somatiska vården.

Handledning av behandlingshemspersonal
Utbildningsuppdrag.

Arbetar nu på Linneuniversitet har varit Programansvarig under åren 2011- 2016

Nu adjunkt / doktorand. Mitt forskningsområde är depression och stress hos småbarnsföräldrar

KontaktMaude Johansson
AdressStorgatan 14
352 51 Växjö
Telefon0470-47176
Mobil0735333045
E-post m_e_k@comhem.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
kronobergsgatan16
352 51 Växjö
Län/kommun: Kronobergs län, Växjö, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
leg psykoterapeut
(Längd: 3 år)
Lärare och handledareutbildning
(Längd: 2 år)
specialist i klinisk psykologi

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
  • Vuxna och barn
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • handledning av personal inom olika områden
 • Utveckling av organisationen
  • personalhandledning
 • Barn/Ungdom
  • Barn&ungdomspsykiatri
 • ADHD
  • Utredning och bedömning.
 • Adoption
  • Barnterapi/föräldraterapi
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
  • )
 • Flyktingproblematik
 • Handledning
  • personal och organisationhandlening
 • Kris
 • Neuropsykologi
  • utredning/bedömning / terapi
 • Relationsstörningar
  • familjearbete/familjeterapi
 • Utvecklingsbedömningar
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Förskola
  • konsultation.
 • Handledning/Konsultation
  • clv/ skola/barnomsorg (4 år)
 • Krisarbete
 • Utredningar
  • utredningar av barn och ungdomar inom BUP. (11 år)
 • Kris/Katastrof
  • barn&ungdomspsykiatri (11 år)
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • konsultation
 • Barnterapi
  • barnpsykoterapeut (3 år)
 • Familjeterapi
  • ja
 • Kristerapi
  • ja
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • ja
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • barn, ungdom familjeterapi (3 år)
 • Graviditet och förlossning
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom