Min hemsida: www.alback.se
Jag erbjuder i första hand KBT-behandling för nedstämdhet, stress och utbrändhet. Behandlingen utgår alltid från klientens aktuella behov, ibland även utifrån en noggrann och vetenskapligt grundad utredning.
Jag har också erfarenhet av rådgivning och coachning både i privata och arbetsrelaterade frågor. Det kan t ex handla om hur man bäst hanterar motsättningar med kolleger, släktingar eller partner.
Det kan också handla om livsfrågor som hur man bäst lever ett vardagsliv så man känner sig tillfreds med livet eller hur man skall ta hand om sina närmaste så de kan må bättre.

KontaktMichael Alback
AdressAlliansv 74
187 63 Täby
Telefon0763-183050
E-post kontakt@alback.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Luntmakargatan 52
Stockholm
Telefon: 0763-183050
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Leg psykolog
Legitimerad (med både KBT- och psykodynaminsk terapiutbildning (Längd: 5 år)
Föreetagsekonom
Universitet (Längd: 4 år)
Missbruksterapeut
Diplomerad, kognitiv inr. (Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Projektledare, IT-marknadsförare till 1989, Psykologutbildningen år 1990
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Ftg. hälsovården (1 år)
 • Arbetsmiljöarbete
  • Kortare kurser, inventeringar (1 år)
 • Krishantering
  • Psykiatri, missbruksvård (3 år)
 • Ledarutveckling
  • Civ. ekonom (7 år)
 • Urval och rekrytering
  • Polis, militär, ingenjörer mm (10 år)
 • Utveckling av individen
  • Personlig handledare (7 år)
 • Utveckling av organisationen
  • Civ. ekonom (7 år)
 • Förskola/Skola
  • Psykiatrin, landstinget (1 år)
 • Handledning/Konsultation
  • Stöd till chefer vid personalproblem
 • Krisarbete
  • Samtal vid personliga kriser
 • Utredningar
  • Har utfört många arbetsförmågeutredning i samband med sjukskrivningar
 • Kris/Katastrof
  • Arbetar med främst uniformerad personal
 • Anhörigstöd
  • Stöd till anhöriga vid t ex missbruk i familjen