Utbildning, handledning, psykoterapi. Konsultation och psykosociala utredningar. Akademisk forskning.
Specialkompetens inom trauma, sexuella övergrepp och våld. Inkluderande interkulturell kompetens.
Dialogisk inriktning där omtanken föregår tanken.
Det första mötets betydelse.
Utformning av arbetet alltid i samarbete med de berörda.
Ofta två behandlare i samspel.

KontaktMonica Hartzell
AdressSvärdvägen 11
182 33
Telefon0760-51 51 63
E-post monica.hartzell@bredband.net
Hemsida www.dialogiskpraxis.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadresser
Svärdvägen 11
182 33 Danderyd
Telefon: 0760-51 51 63
Län/kommun: Stockholms län, Danderyd
Er egen eller en som Ni föreslår
Stockholm-Uppsala-Gävle-Västerås etc
Språkkunskaper
 • English
 • Persian
 • Swedish
Utbildning
Leg psykolog, leg psykoterapeut, dr i medicinsk vetenskap (Ph D)
Specialist i klinisk psykologi

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Särskilt stöd
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Traumaforskning
 • Psykoterapi
  • Dialogisk inriktning, se hemsida
 • Barnterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Kristerapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
  • Störst erfarenhet av offerproblematik
 • Barnförhör
 • Brottsoffer
 • Förhörsmetodik
 • Förövare
 • Handledning
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Viktigt att se lidandet i sitt sammanhang och i relation med andra. Inte enbart individuellt.
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Invandrare/Flykting
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande