Adoptiva Psykologmottagning tar emot adopterade och adoptivföräldrar i psykoterapi, rådgivning och utredning. På mottagningen arbetar leg. psykologer och leg. psykoterapeuter med speciell kompetens inom adoption.
Adoptiva tar emot blivande adoptivföräldrar för adoptionsintyg.

Välkommen till Adoptivas hemsida www.adoptiva.se

KontaktMunhi Westin
AdressKungsgatan 37, 4 tr.
111 56 Stockholm
Telefon08-35 48 35
Mobil070-76 72 007
E-post info@adoptiva.se
Hemsida www.adoptiva.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Kungsgatan 37 4 tr.
111 56 Stockholm
Telefon: 08-35 48 35
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Korean
Utbildningar
Psykologexamen
(Längd: 5 år)
Psykoteraputexamen
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Familj/Par
  • adoptivfamiljer och adoptivföräldrar (11 år)
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Psykoterapi
  • adopterade tonåringar, unga vuxna och vuxna (11år)
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Invandrare/Flykting
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Ångestsyndrom

City Psykologhus tar emot barn/ungdomar, vuxna, familj och par i psykoterapi. På mottagningen arbetar nio leg. psykologer och leg. psykoterapeuter inom olika kompetensområden. City Psykologhus har avtal med kommuner i familjerådgivning, vilket innebär att samtalen är subventionerade. Vi kan också erbjuda ett begränsat antal terapitider till reducerat pris.
Telefontid: mån - fred kl 7.45-18.00
Öppettid: mån - fred kl 8-22, även helger efter överenskommelse
Telefon: 08-21 77 45
Välkommen till City Psykologhus www.citypsykologhus.se

KontaktMunhi Westin
AdressKungsgatan 37, 4 tr.
111 56 Stockholm
Telefon08-21 77 45
E-post info@citypsykologhus.se
Hemsida www.citypsykologhus.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Kungsgatan 37 4 tr.
111 56 Stockholm
Telefon: 08-21 77 45
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • French
 • Greek, Modern (1453-)
 • Korean
Utbildningar
Psykologexamen
(Längd: 5 år)
Psykoterapeutexamen
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Adoption
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Grundskola
 • Handledning/Konsultation
 • Särskilt stöd
 • Särskola
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Rökavvänjning
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom

Transkulturellt Forum anordnar föreläsningar och konferenser inom transkulturell psykologi. Företaget vänder sig till företag, myndighet och näringsliv och skräddarsyr kurser och föreläsningar utifrån arbetsplatsens behov.

Välkommen till Transkulturellt Forum www.crosscultural.se

KontaktMunhi Westin
AdressKungsgatan 37, 4 tr.
111 56 Stockholm
Telefon070-76 72 007
E-post info@crosscultural.se
Hemsida www.crosscultural.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Kungsgatan 37 4 tr.
111 56 Stockholm
Telefon: 070-76 72 007
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Finnish
 • Korean
Utbildningar
Psykologexamen
(Längd: 5 år)
Psykoteraputexamen
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • Flyktingproblematik
 • Kris
 • Familj/Par
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Katastrofpsykologi