Adoptiva Psykologmottagning tar emot adopterade och adoptivföräldrar i psykoterapi, rådgivning och utredning. På mottagningen arbetar leg. psykologer och leg. psykoterapeuter med speciell kompetens inom adoption.
Adoptiva tar emot blivande adoptivföräldrar för adoptionsintyg.

Välkommen till Adoptivas hemsida www.adoptiva.se

KontaktMunhi Westin
AdressKungsklippan 17A nbv
112 25 Stockholm (Rådhuset)
Telefon0707672007
Mobil070-76 72 007
E-post info@adoptiva.se
Hemsida www.adoptiva.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Kungsklippan 17A bv (Rådhuset)
111225 Stockholm
Telefon: 070-76 72 007
E-post: info@adoptiva.se
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Utbildningar
Psykologexamen
(Längd: 5 år)
Psykoteraputexamen
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Familj/Par
  • adoptivfamiljer och adoptivföräldrar (11 år)
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • adopterade tonåringar, unga vuxna och vuxna (11år)
 • Familjeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Invandrare/Flykting
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Sexologisk psykologi
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom

City Psykologhus tar emot vuxna, familj och par i psykoterapi. På mottagningen arbetar psykologer och psykoterapeuter inom olika kompetensområden. City Psykologhus har avtal med ett tiotal kommuner i familjerådgivning och även med försäkringsbolag och företag. 

 
Telefontid: mån - fred kl 7.45-18.00
Öppettid: mån - fred kl 8-20
Telefon: 08-21 77 45


Välkommen till City Psykologhus hemsida och onlinebokning www.citypsykologhus.se

KontaktMunhi Westin
AdressKungsklippan 17A nbv
112 25 Stockholm (Rådhuset)
Telefon0707672007
Mobil0707672007
E-post munhi@citypsykologhus.se
Hemsida www.citypsykologhus.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Kungsklippan 17A nbv
112 25 Stockholm (Rådhuset)
Telefon: 08-21 77 45
E-post: info@citypsykologhus.se
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Utbildningar
Psykologexamen
(Längd: 5 år)
Psykoterapeutexamen
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • Adoption
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Invandrare/Flykting
 • Åldrande