Jag är legitimerad psykolog, psykoterapeut och psykoanalytiker IPA. Jag är också utbildad i EMDR, ögonrörelseterapi. Jag arbetar både med konsultationer, kortare krisinterventioner, traumabehandlingar och längre psykoterapeutiska och psykoanalytiska behandlingar. Jag tänker att psykoterapi utgår ifrån psykiska svårigheter eller trauman som jag tillsammans med patienten försöker undersöka och förstå. På så sätt kan vi vidga patientens inre liv för att det ursprungliga traumat/svårigheten ska bli lättare att leva med samt att patienten får tillgång till sin kreativitet.

KontaktNadine Edberg
AdressBanérgatan 45, 5 tr
115 22 *Stockholm
Telefon070-2682646
E-post nadine.edberg@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Norrbackagatan 8, 4 tr
113 41 Stockholm
Telefon: 070-2682646
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykoanalytikerutbildningen
Svenska psykoanalytiska föreningen (Längd: 5 år)
Psykologutbildningen
(Längd: 5 år)
Psykoterapeututbildningen
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Kris/Katastrof
  • Kris- och traumabehandling, EMDR
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
  • Psykoanalys
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Trauman