Jag har min grundutbildning inom psykodynamiskt terapi och är vidareutbildad inom flera behandlingsmetoder såsom KBT, DBT, IPT och PE. Jag arbetar både med korttidsterapi och längre terapier.

Min bakgrund är inom specialistpsykiatrin, den psykiatriska öppenvården, samt Kriminalvården genom mitt tidigare arbete på Häktet i Göteborg. Jag har även arbetslivserfarenhet från primärvård samt som konsult åt privata vårdgivare.


KontaktNazanin Raissi
AdressPsykologbyrån Norra Allégatan 1
413 01 Göteborg
Telefon0734-089421
E-post psykolog@nazaninraissi.se
Hemsida http://www.nazaninraissi.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Psykologbyrån Norra Allégatan 1
413 01 Göteborg
Telefon: 0734-089421
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Persian
 • Swedish

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Kris
 • Parterapi
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • Är utbildad i och arbetar även, förutom nedan, med IPT (Interpersonell Psykoterapi), DBT (Dialektisk Beteendeterapi) och PE (Prolonged Exposure Therapy).
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Kriminalvårdspykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Invandrare/Flykting
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom