Jag erbjuder individuell psykologisk behandling, parterapi, krishantering samt handledning och utbildning till företag, psykologer, psykoterapeuter och andra professioner som arbetar med personer i behov av vård och stöd.  

Min bakgrund är inom specialistpsykiatrisk öppenvård, kriminalvård genom mitt tidigare arbete på Häktet i Göteborg och jag har även flerårig arbetslivserfarenhet från primärvård, på Vårdcentral samt som konsult till privata vårdgivare och företag. Numera arbetar jag helt i privat regi.

Jag har min grundutbildning inom psykodynamiskt terapi (PDT) och är vidareutbildad i Kognitiv beteendeterapi (KBT), Dialektisk beteendeterapi (DBT), Interpersonell psykoterapi (IPT), Prolonged Exposure (PE) samt klinisk tillämpning av Interpersonell Neurobiologi (IPNB). Jag arbetar både med korttidsterapi och längre terapier och mitt arbete vilar på relationell och integrativ grund. 

Välkommen att boka tid eller ställa en fråga via NR Psykologis hemsida. 

KontaktNazanin Raissi
Adress Göteborg
Telefon+46734089421
E-post psykolog@nazaninraissi.se
Hemsida http://www.nazaninraissi.se
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Video & Telefon
Telefon: +46734089421
E-post: psykolog@nazaninraissi.se
Län/kommun: På distans (hela landet)Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Persian

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
  • Psykologisk första hjälpen och evidensbaserad krishantering
 • Psykoterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Kriminalvårdspykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Invandrare/Flykting
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom