Jag (dvs Niclas Almén) är legitimerad psykolog och är inriktad mot kognitiv beteendeterapi (KBT). Förutom att jag är medlem i Sveriges psykologförbund så är jag medlem i Beteendeterapeutiska föreningen (BTF), samt Svenska föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier (sfKBT).

Mitt företag erbjuder utbildningar, handledning samt psykoterapi. Oavsett tjänst så används KBT-metodik.

Förutom att jag driver företaget ”KBT-psykolog Niclas Almén” så arbetar jag som lärare på Mittuniversitetet, psykologiämnet, campus Östersund (www.miun.se/shv/psy).

Välkommen att kontakta mig och gå gärna in på företagets hemsida.

KontaktNiclas Almén
AdressStorg.9a
831 30 Östersund
Telefon070-3331398
E-post niclas.almen@kbtpsykolog.com
Hemsida www.kbtpsykolog.com
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Arbets- och organisationspsykologi
Klinisk psykologi
Besöksadress
Regementsgatan 30
831 00 Östersund
Län/kommun: Jämtlands län, Östersund, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildning
Psykologlinjen
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Avvikande beteenden
 • Handledning
 • Stress
 • Familj/Par
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Mobbning
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Idrottspsykologi
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Rökavvänjning
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom