Jag heter Niklas Pilman och är legitimerad psykolog. Jag jobbar med terapi, handledning, föreläsningar och neuropsykologiska utredningar. Jag utgår från Kungsbacka, 3 mil söder om Göteborg.

Jag har en bred terapeutisk grundutbildning inom de mest etablerade psykotetapiformerna, kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi (PDT) och korttidsdynamisk terapi (BDT). Därefter har jag vidareutbildning inom bland annat traumabehandling (traumafokuserad kognitiv beteendeterapi; TF-KBT) och anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT). Jag har flerårig erfarenhet av psykologisk behandling inom ett flertal områden som depression, ångest, stressrelaterad ohälsa, livskriser och traumabehandling.

Inom handledning och konsultation arbetar jag bland annat med grupprocesser samt lågaffektivt bemötande och gemensam problemlösning (CPS) vid problemskapande beteenden. Områden jag föreläser inom är bl a konflikthantering, neuropsykiatriska funktionshinder och trauma.

Jag har under flera år arbetat med neuropsykologiska utredningar av framförallt barn och ungdomar, men även vuxna, på både badning och specialistnivå. Inom detta område arbetar jag för tillfället huvudsakligen med utredningar av barn och ungdomar inom skola och grundsärskola.

Min bakgrund som psykolog är att jag under ett flertal år arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin. Därefter har jag arbetat inom skoövärlden och grundsärskolan, vilket jag fortfarande gör på deltid parallellt med egenföretagande. Ifrån psykiatrin har jag bred erfarenhet av psykologisk behandling och neuropsykologiska utredningar, och ifrån  skoövärlden har jag också bl.a en god erfarenhet av handledning och föreläsningar.

Jag är medlem i Svenska psykoligförbundet, PSIFOS (psykologer i förskola och skola) samt psykologföretagarna.

Gå gärna in på min hemsida för mer information: www.pilmanpsykolog.se
KontaktNiklas Pilman
AdressVitsippevägen 6
434 46 Kungsbacka
Telefon0708-337702
Mobil0708-337702
E-post info@pilmanpsykolog.se
Hemsida www.pilmanpsykolog.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Teknikgatan 20, Nova hälsocenter
434 37 Kungsbacka
Telefon: 0708-337702
E-post: info@pilmanpsykolog.se
Län/kommun: Hallands län, Kungsbacka, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
ABFT
Anknytningsbaserad familjeterapi
TF-KBT
Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi
BDT
Korttidsdynamisk terapi
PDT
Psykodynamisk terapi
KBT
Kognitiv beteendeterapi
Psykologprogrammet
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Flyktingproblematik
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Anpassade skolformer
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Familjeterapi
 • Gruppterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Idrottspsykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Psykiska störningar
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom