Jag har utbildat företag, organisationer och skolor i samtalsmetodik med fokus på utvecklingssamtalet sedan drygt 15 år och har som ambition att vara en av Sveriges tio främsta på området. Min bana började jag som individualterapeut 1979, och har sedan dess samlat på mig erfarenhet.

Förutom utbildning kring utvecklingssamtal och samtalsmetodik har jag specifika utbildningar med rubrikerna

KontaktNils-Eric Tedgård
AdressGögtg 96 A
118 62 Stockholm
Telefon08-6436767
Mobil0707-318151
E-post nils-erik.tedgard@telia.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Långsjöhöjden 89
125 51 Älvsjö
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Drama, teater & filmvetenskap
(Längd: 2 år)
Leg psykolog
(Längd: > 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • Barnpsykologiska utredningar
  • Jag genoför utredningar kring barn i grundskolan och har arbetat med detta i drygt 12 år.
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
  • Arbetsmiljöuppdrag är inom mitt verksamhetsfält.
 • Grundskola
  • 10 års erfarenhet som skolpsykolog. Sedan 12 år arbetar jag med utbildning av grundskolor i utvecklingssamtal och samtalsmetodik, samt i gränssättnig och ömsesidig respket och ordning i skolan.
 • Gymnasium
  • Jag utbildar gymnasier i utvecklingssmtal och samtalsmetodik.
 • Handledning/Konsultation
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
  • Jag genomför olika former av skolutvecklingsuppdrag.
 • Utredningar
  • Jag gör olika former av utredningar kring skolor och elever.
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • (1 år)