Jag är en legitimerad psykolog med KBT-inriktning som i huvudsak arbetar med kognitiv beteendeterapi på KBT-mottagningen i Göteborg.

KBT-mottagningen i Göteborg är en privat psykologmottagning i centrala Göteborg. På KBT-mottagningen arbetar legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter. Vi bedriver samtalsterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inrikting (KBT), handledningsuppdrag, utbildningsinsatser samt grupp- och organisationsutveckling.

Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapiform som hjälper människor att förändra beteenden. Det är en strukturerad och målinriktad behandlingsform som bygger på ett aktivt samarbete mellan terapeut och klient. KBT har starkt forskningsstöd för en mängd psykiska problemområden; stress, oro, ångest, depression, missbruk, beteendeproblem, sömnsvårigheter, relationsproblem och livsstilsförändringar.

Utöver arbetet på KBT-mottagningen har jag flerårig erfarenhet inom allmän- och specialistpsykiatrin samt inom företagshälsovården.

Hör av er via telefon, mail eller hemsidan för tidbokning och frågor.

0700 92 11 30
odd.berg@kbtgbg.se
www.kbtgbg.se

KontaktOdd Berg
AdressKronhusgatan 11
411 05 Göteborg
Telefon0700 92 11 30
E-post odd.berg@kbtgbg.se
Hemsida www.kbtgbg.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Kronhusgatan 11
411 05 Göteborg
Telefon: 0700 92 11 30
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Swedish
Utbildningar
“Bringing in the new without throwing out the old” - a workshop in using the new DBT skills training manual.
Workshop 2 dagar med Alan Fruzzetti (psykologEM)
Att använda DBT-färdigheterna i indivualterapi
Workshop med Elisabeth Malmqvist, Alan Fruzetti (psykologEM).
Grundutbildning i Motiverande samtal (MI)
Inklusive kodning. Psykologpartners i Göteborg.
Grupputveckling - GDQ
Certifieringskurs med Susan Wheelan
Handledarutbildning för personal inom företagshälsovård
Örebro universitet. 7,5 hp.
Kognitiv terapi vid PTSD
Workshop med Anke Ehlers
Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP)
1 år.
Psykologutbildning
5 år.
Psykoterapeutprogrammet KBT för vuxna på Göteborgs universitet
Pågående
Specialistkurs - fördjupad dialektisk beteendeterapi (DBT) för psykologer
IHPU.
Transdiagnostic CBT for eating disorders (CBT-E)
Workshop 2 dagar med Christopher Fairburn
Traumafokuserad KBT - Prolonged exposure
Workshop 4 dagar med professor Edna Foa.
Web-centered training in CBT-E for eating disorders
E-utbildning på The Centre of Research on Eating Disorders at Oxford (CREDO)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Familj/Par
 • Parterapi
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Idrottspsykologi
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Ångestsyndrom