Kognitiva Mottagningen Lidingö erbjuder Kognitiv terapi (KBT), evidensbaserad terapi vid ett flertal svårigehter och tillstånd. För en mer ingående presentation se www.olabrar.com <>För anmälan och information kontakta Ola Brar, leg psykolog, leg psykoterapeut<>Besöksadress: Gärdesv. 47 Lidingö<>Telefon 073-7188424<>E-post: ola.brar@telia.com

KontaktOla Brar
AdressGärdesv. 47
181 41 Lidingö
Telefon073-7188424
Mobil073-7188424
E-post ola.brar@telia.com
Hemsida www.olabrar.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Gärdesv. 47
181 41 Stockholm/ Lidingö
Län/kommun: Stockholms län, Lidingö, Sweden
Gärdesv. 47
110 Stockholm/ Lidingö
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykologutbildning
Legitimationsgrundande universitetsutbildning (Längd: 5 år)
Kognitiv psykoterapiutbildning
Legitimationsgrundande utbildning vid Svenska institutet för kognitiv psykoterapi (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • se även www.olabrar.com
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Avvikande beteenden
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • EMDR
 • Familjeterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Handikapp
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom