Sedan psykologlegitimation 2003 har jag arbetat med neuropsykologisk utredningsverksamhet som anställd inom landsting, statligt och som egen företagare med ett stort antal uppdragsgivare. Jag har främst arbetat med att utreda vuxna där man har remitterat för ADHD och/eller autismspektrumtillstånd. Jag har också arbetat som handledare för olika personalkategorier inklusive kollegor inom neuropsykologisk utredningsmetodik. Jag tar främst uppdrag som handledare och som konsult inom utredningsverksamhet. Jag är doktor i medicinsk vetenskap och är specialist i klinisk psykologi med forensisk inriktning.

KontaktOla Ståhlberg
AdressGamla Björlandavägen 186
417 28 Göteborg
Telefon0705-146245
Mobil0705-146245
E-post ola.stahlberg@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Gamla Björlandavägen 186
417 28 Göteborg
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
  Talar och skriver obehindrat
 • German
  Förstår
 • Portuguese
  Basala kunskaper
 • Swedish
  Modersmål
Utbildningar
Specialistutbildning för psykologer inom området klinisk psykologi
Specialistpsykolog (2017) (Längd: 3 år)
Psykologprogrammet
Göteborgs universitet (2002) (Längd: 5 år)
Forskarutbildning, Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin
Doktor i medicinsk vetenskap, Göteborgs universitet (2015) (Längd: 4 år)
SAPROF
SAPROF-kurs i bedömning av skyddsfaktorer för återfall i våldsbrott, Rättsmedicinalverket (2017) (Längd: < 0.5 år)
Personlighet och personlighetsstörningar
Personlighet och personlighetsstörningar, fortbildningsdagar för psykologer inom RMV, WISEMIND (2017) (Längd: < 0.5 år)
Psychopathy Checklist revised (PCL-R)
Kurs i Psychopathy Checklist revised (PCL-R) och individuell utbildning för utbildare inom PCL-R med David Cooke, Rättsmedicinalverket (2017) (Längd: < 0.5 år)
CAPP
Workshop i personlighetsmodell för bedömning av psykopati (CAPP), Rättsmedicinalverket (2016) (Längd: < 0.5 år)
Juridik inom rättspsykiatrisk verksamhet
Juridik inom rättspsykiatrisk verksamhet. Kurs inom Specialistutbildningen för psykologer, Rättsmedicinalverket (2016) (Längd: < 0.5 år)
Riskbedömning inom rättspsykiatri och kriminalvård
Riskbedömning inom rättspsykiatri och kriminalvård. Kurs inom Specialistutbildningen för psykologer, Rättsmedicinalverket (2015) (Längd: < 0.5 år)
Diagnostic Interview for Social and Communication disorders (Diagnostisk intervju för störningar i socialt samspel och kommunikation, DISCO)
Utbildning DISCO , Göteborgs universitet (2010) (Längd: 0.5 år)
Kognitiv terapi , Sahlgrenska universitetssjukhuset (2010 ¿ 2010)
Intern vidareutbildning i kognitiv terapi (2010) (Längd: 1 år)
Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap, Göteborgs universitet psykologiska institutionen, 15 högskolepoäng
Vidareutbildning neuropsykologi , Göteborgs universitet (2008) (Längd: 1 år)
K-SADS-PL (Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children-Present and Lifetime version)
Vidareutbildning i utredningsmetodik , Statens institutionsstyrelse (2008) (Längd: < 0.5 år)
D-KEFS (Delis-Kaplan Executive Functions System)
Vidareutbildning i utredningsmetodik , IHPU (2008) (Längd: < 0.5 år)
Kvalificerad utredning med WAIS-III standardversion och med neuropsykologisk version ¿ WAIS-III NI
Vidareutbildning i utredningsmetodik , IHPU (2008) (Längd: < 0.5 år)
MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory ¿ 2)
Vidareutbildning i utredningsmetodik , IHPU ( 2008) (Längd: < 0.5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
  • Neuropsykologisk utredning
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Handledning
 • Neuropsykologi
 • Utvecklingsbedömningar
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Handledning
 • Kriminalvårdspykologi
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykologisk profilering
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Neuropsykologisk utredning
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar