Mitt namn är Ola Zetterström och jag jobbar som Leg. Psykolog sedan drygt 10 år tillbaka. Jag har varit verksam främst inom primärvård men även psykiatri och har jobbat mkt mot barn och unga samt föräldrar i olika former. Jag har även under några år haft en egen praktik vid sidan av där jag bland annat hjälpt privatpersoner, idrottare och chefer. Jag har nu min mottagning på Lugnets Fysiocenter. 

Jag har en grund i både KBT och Psykodynamiskt synsätt från min utbildning och jobbar eklektiskt och lösningsfokuserat och blandar mellan olika terapeutiska verktyg och stilar. Jag vill hjälpa människor mot ett mer autentiskt och meningsfullt liv. Detta oavsett det är sjukvård eller friskvård. 

Till mig kan du komma för hjälp med exempelvis föräldra- och parrådgivning, depression/nedstämdhet, ångest, lågt självförtroende/självkänsla och självvärde och oro av olika slag. Rådgivning, coaching och handledning till chefer, idrottare och privatpersoner är annat som går bra att få hjälp med. Vid behov remitterar jag vidare eller hänvisar dit du kan få bäst hjälp. 

Ett synsätt jag försöker anamma i mitt arbete är det som Sören Kierkegaard skrev.
”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan mer och vet mer. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa henne. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa."

Språk: Svenska och Engelska 

KontaktOla Zetterström
AdressHyttbäcksgränd 4
791 61 Falun
Mobil0737088634
E-post olazetterstrom@gmail.com
Hemsida https://www.fysiocenter.se/psykolog/
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Svärdsjögatan 28
791 31 Falun
Telefon: 0737088634
Län/kommun: Dalarnas län, Falun, Sweden
Språkkunskaper
  • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
  • Arbetslivet
  • Barn/Ungdom
  • Familj/Par
  • Kris/Katastrof
  • Psykoterapi
  • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi