Ole Hultmanns Psykologmottning är en enskild firma som etablerades 1996. Mottagningen ligger ostörd och nära offentliga kommunikationsmedel. Verksamhetens huvudinrikning är kris- och traumabehandling i en korttidskontext. Behandlingsmetoder som EMDR, Hypnos, lösningsfokuserade samtal och behandling med kognitiva tekniker används bl.a. Även psykoterapi- och chefshandledning. Utbildning inom kris och traumaområdet.

KontaktOle Hultmann
AdressFolke Bernadottesgata 2
411 28 Göteborg
Telefon0733664205
Mobil073-3664205
E-post ole.hultmann@telia.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Folke Bernadottesgata 2
411 28 Göteborg
Telefon: 46733664205
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • Danish
 • English
Utbildningar
Handledare i psykoterapi
Utbildat på SFKH (Längd: 2 år)
EMDR level I och II
Certifierad behandlare (Längd: < 0.5 år)
Hypnos
Medlem i Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos (Längd: < 0.5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Flyktingproblematik
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Traumaforskning
 • Psykoterapi
 • EMDR
 • Familjeterapi
 • Hypnosterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Handledning
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • EMDR-behandling och med kognitiv inriktning
 • Fobier
 • Invandrare/Flykting
 • Neuropsykologi
 • Psykosomatik
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
  • I
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Ångestsyndrom