KontaktPatrik Israelsson
AdressMariabacken 2
791 33 Falun
Telefon073-534 86 87
Mobil073-534 86 87
E-post patrik@psykologisraelsson.se
Hemsida http://psykologisraelsson.se/
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Mariabacken 2
791 33 Falun
Telefon: 073-534 86 87
E-post: patrik@psykologisraelsson.se
Län/kommun: Dalarnas län, Falun, Sweden
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Barn/Ungdom
 • Handledning
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Psykoterapi
  • ACT
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom