V g se www.paulbener.se!
Tjugo års klinisk erfarenhet med behandling, bedömning av personlighet och kognitiva förmågor (neurospykologi) och handledning, support och utveckling av personal.

Arbetar med psykoterapi, företagshäslovård, handledning och utbildning i psykoterapi.

Specialiserad på psykosbehandling.

Arbetar med relationens innebörd i fokus. Van vid krishantering och krishjälp.

Uppskattad handledare för olika typer av personalgrupper och som psykoterapihandledare/utbildare.

KontaktPaul Benér
AdressSödra Förstadsgatan 13
17556
200 10 Malmö
Telefon0709 69 81 11
Mobil0709 69 81 11
E-post paul@bener.se
Hemsida www.paulbener.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Södra Förstadsgatan 13
200 10 Malmö
Län/kommun: Skåne län, Malmö, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
leg psykolog
- (Längd: 6 år)
leg psykoterapeut
- (Längd: 3 år)
handledarkompetens
- (Längd: 2 år)
kognitiv psykoterapi
- (Längd: < 0.5 år)
hypnos
- (Längd: < 0.5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • företagshälsovård
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • företagshäslovård, individ, grupp
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
  • ja
 • Ledarutveckling
  • coaching
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • ja
 • Utveckling av individen
  • ja
 • Barn/Ungdom
 • Kris
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Kris
  • separationer, dödsfall, överfall
 • Parterapi
  • ja
 • Sex och samlevnad
 • Förskola/Skola
  • behandling, bedömning
 • Arbetsmiljö
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
  • ja
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
  • debriefing
 • Katastrofplanering
  • ja
 • Kristerapi
  • ja
 • Psykoterapi
 • Gruppterapi
 • Hypnosterapi
  • ja
 • Kognitiv psykoterapi
  • ja
 • Kristerapi
  • ja
 • Parterapi
  • ja
 • Psykoanalytisk psykoterapi
  • ja
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • ja
 • Psykospsykoterapi
  • jagstrukturerande
 • Psykoterapihandledning
  • ja
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • individ, objektrelationsinriktning
 • Fobier
  • ja
 • Idrottspsykologi
  • ja
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
  • ja
 • Stressrelaterad ohälsa
  • ja
 • Trauman
  • ja
 • Ångestsyndrom
  • ja