Pekka Idman

Mottagning i Malmö: IDMANS INSTITUT
Jag är leg psykolog, specialist i klinisk psykologi med inriktning på behandling/psykoterapi, certifierad schematerapeut på avancerad nivå och handledare. Jag är legitimerad lärare och arbetade som universitetslektor i pedagogik och beteendevetenskap vid Lunds universitet. Jag har erfarenhet som psykolog och behandlare på vårdcentral, i företagshälsovård, i  verksamhet med barn-och familjerfamiljer/par.  Jag knuten till SOS International:s nätverk av psykologer. Jag åtar mig KBT-, IPT - och schematerapier samt handledning/utbildning i schematerapi. 

KontaktPekka Idman
AdressLinnégatan 67 a
216 15 Limhamn
Telefon0709 903670
Mobil0709 903670
E-post pekka@idmansinstitut.se
Hemsida www.idmansinstitut.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Linnégatan 67 a
216 15 Limhamn
Telefon: 070 9903670
E-post: pekka@idmansinstitut.se
Län/kommun: Skåne län, Malmö, Sweden
Utbildning
Fil dr, docent i pedagogik, leg psykolog, lärarutbildad
(Längd: > 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • EMDR
 • Familjeterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Idrottspsykologi
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom