Jag har arbetat inom
BUP,
Psykiatrisk övm,
Habilitering,
Skola,
Företagshälsovård,
Privat
Jag arbetar sedan många år med ungdomar och vuxna.

KontaktPekka Kataja
AdressHamnesplanaden 6
753 19 Uppsala
Telefon070-6343050
Mobil070-6343050
E-post pekka.kataja@telia.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Hamnesplanaden 6
753 19 Uppsala
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala, Sweden
Centralplan 1, 1tr
803 11 Gävle
Län/kommun: Gävleborgs län, Gävle, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Handledarutbildning - UHÄ
(Längd: 2 år)
Psykolog
leg psykolog (Längd: 5 år)
Psykoterapi
leg psykoterapeut (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Företagshälsovård (3 år)
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Företagshälsovård (3 år)
 • Arbetsmiljöarbete
  • Företagshälsovård (3 år)
 • Krishantering
  • (11 år)
 • Ledarutveckling
  • Företagshälsovård, privat (5 år)
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • Företagshälsovård,privat (5 år)
 • Utveckling av individen
  • Privat,BUP/VUX (11 år)
 • Utveckling av organisationen
  • Företagshälsovård,privat (5 år)
 • Barn/Ungdom
  • BUP (5 år)
 • ADHD
  • BUP (5 år)
 • Barnpsykologiska utredningar
  • BUP (5 år)
 • Habilitering/Rehabilitering
  • Habilitering,landsting (1 år)
 • Handledning
  • Privat (11 år)
 • Kris
  • (11 år)
 • Stress
  • (5 år)
 • Familj/Par
  • BUP/VUX (5 år)
 • Familjerådgivning
  • (3 år)
 • Familjeterapi
  • (5 år)
 • Kris
  • (11 år)
 • Parterapi
  • (5 år)
 • Sex och samlevnad
  • (5 år)
 • Stöd i föräldrarollen
  • (11 år)
 • Förskola/Skola
  • Vux.psykiatri övm (11 år)
 • Handledning/Konsultation
  • (10 år)
 • Krisarbete
  • (11 år)
 • Organisationsutveckling (skola)
  • (5 år)
 • Utredningar
  • (11 år)
 • Kris/Katastrof
  • BUP/VUX (11 år)
 • Katastrofpsykologi
  • (5 år)
 • Kristerapi
  • (11 år)
 • Psykoterapi
  • Skolpsykolog (1 år)
 • Existentialistisk psykoterapi
  • (5 år)
 • Kognitiv psykoterapi
  • (5 år)
 • Kristerapi
  • (11 år)
 • Parterapi
  • (5 år)
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • (11 år)
 • Psykoterapihandledning
  • (5 år)
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
  • Kriminalvård (11 år)
 • Förövare
  • Sexualförövareterapi (20år)
 • Handledning
  • Privat (11 år)
 • Kriminalvårdspykologi
  • Kriminalvården (11 år)
 • Personlighetsstörningar
  • (11 år)
 • Polispsykologi
  • (3 år)
 • Sexuella övergrepp
  • (20år)
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Privat (11 år)
 • Handikapp
  • (11 år)
 • Invandrare/Flykting
  • (11 år)
 • Missbruk
  • (11 år)
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
  • (11 år)
 • Psykiska störningar
  • (11 år)
 • Psykosomatik
  • (11 år)
 • Rehabilitering
  • (5 år)
 • Sexologisk psykologi
  • (11 år)
 • Stressrelaterad ohälsa
  • (5 år)
 • Åldrande
  • (10 år)
 • Ångestsyndrom
  • (11 år)