Psykolog Per Folkesson är en enskild firma jag startade 1988 för är att bedriva psykoterapi och handledning vid min privatpraktik i centrala Karlstad. Jag är legitimerad psykolog sedan 1982, legitimerad psykoterapeut sedan 1992 och filosofie doktor i socialt arbete sedan 2005.

Mitt psykoterapeutiska arbete utgår från en integrativ referensram formad framförallt av existentiell och psykodynamisk psykoterapitradition men också av kognitiv och transpersonell psykologi.

I mina handledningsuppdrag utgår jag från en modell jag benämner `uppdragsrelaterande handledning´ eftersom professionella verksamheter i grund och botten alltid utgår från någon form av uppdrag.

Jag har varit verksam vid Karlstads universitet i 25 år som lärare, handledare och forskare vid Avdelningen för psykologi, Jämställdhetscentrum och FoU Välfärd Värmland.

Min vetenskapliga verksamhet har haft två huvudsakliga inriktningar; en genusvetenskaplig och en socialpsykiatrisk.

För mer information om min verksamhet hänvisar jag till min hemsida www.perfolkesson.se.

KontaktPer Folkesson
AdressGränsvägen 33
663 34 Skoghall
Telefon070-2661122
Mobil070-3746359
E-post psykologperfolkesson.se
Hemsida www.perfolkesson.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Pedagogisk psykologi
Besöksadress
Vikengatan 11
652 26 Karlstad
Län/kommun: Värmlands län, Karlstad, Sweden
Språkkunskaper
 • Danish
 • English
 • Norwegian
Utbildningar
Filosofie doktorsexamen
Ppsykoterapeututbildning
(Längd: 3 år)
Psykologexamen
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Flyktingproblematik
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Särskilt stöd
 • Kris/Katastrof
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Förövare
 • Handledning
 • Personlighetsstörningar
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom