Psykolog Per Folkesson är en enskild firma jag startade 1988 för är att bedriva psykoterapi och handledning vid min privatpraktik i centrala Karlstad. Jag är legitimerad psykolog sedan 1982, legitimerad psykoterapeut sedan 1992 och filosofie doktor i socialt arbete sedan 2005.

Mitt psykoterapeutiska arbete utgår från en integrativ referensram formad framförallt av existentiell och psykodynamisk psykoterapitradition men också av kognitiv och transpersonell psykologi.

I mina handledningsuppdrag utgår jag från en modell jag benämner `uppdragsrelaterande handledning´ eftersom professionella verksamheter i grund och botten alltid utgår från någon form av uppdrag.

Jag har varit verksam vid Karlstads universitet i 25 år som lärare, handledare och forskare vid Avdelningen för psykologi, Jämställdhetscentrum och FoU Välfärd Värmland.

Min vetenskapliga verksamhet har haft två huvudsakliga inriktningar; en genusvetenskaplig och en socialpsykiatrisk.

För mer information om min verksamhet hänvisar jag till min hemsida www.perfolkesson.se.

KontaktPer Folkesson
AdressVikengatan 11
652 26 Karlstad
Telefon0703-746359
E-post psykolog@perfolkesson.se
Hemsida www.perfolkesson.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Pedagogisk psykologi
Besöksadress
Vikengatan 11
652 26 Karlstad
Län/kommun: Värmlands län, Karlstad, Sweden
Språkkunskaper
  • Danish
  • English
  • Norwegian
Utbildningar
Det existentiella samtalet
Södertörns högskola (Längd: 1 år)
Psykologexamen
(Längd: 5 år)
Ppsykoterapeututbildning
(Längd: 3 år)
Filosofie doktorsexamen
(Längd: 4 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
  • Psykoterapi
  • Existentialistisk psykoterapi
  • Kristerapi
  • Psykodynamisk psykoterapi
  • Transpersonell psykoterapi