Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut samt IPA ansluten psykoanalytiker. Mitt specialområde och intresse är framförallt existentiella frågor och livsfrågor. Vart i livet befinner jag mig och vilken väg eller kurs vill jag att mitt liv ska ta, är ett exempel på en frågeställning som jag arbetar med.
Jag bedriver bland annat psykoterapi, psykoanalys, handledning samt coachning. Jag arbetar med kriser, relationssvårigheter, nedstämdhet och oro med vuxna samt barn och ungdomar.

KontaktPer-Magnus Lal Eriksson
AdressStrålgatan 7, ST
112 63 Stockholm
Telefon073-914 01 23
Mobil073-914 01 23
E-post permagnus73@yahoo.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Södermannagatan 62
116 65 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Utbildningar
Psykoanalytiker
(Längd: 6 år)
Psykolog
(Längd: 5 år)
Psykoterapeut
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Barn/Ungdom
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Familj/Par
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Personlighetsstörningar
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom