Jag har sedan 1994 varit verksam som konsult i det egna företaget TRIOLOG där jag erbjuder coachning, ledarutveckling  och handledning samt livs- och karriärplanering. Är verksam inom både näringsliv och offentlig sektor där jag arbetar med såväl chefer, upp till Vd/GD nivå, som specialister och andra medarbetare. Arbetar endast med individuella kontakter.


Är initiativtagare till och ordförande i föreningen Sveriges Coachande Psykologer som funnits sedan 2009 och är också Honorary Vice President i ”International Society for Coaching Psychology”, sitter med i styrgruppen för ”International Congress of Coaching Psychology” och är medlem i Brittiska psykologförbundets Special Group in Coaching Psychology.

KontaktPer-Olof Eriksson
AdressStortorpsvägen 96
142 65 Trångsund
Telefon08-722 82 52
Mobil0708-207833
E-post mail@triolog.se
Hemsida www.triolog.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
forskarutbildning
pågående
psykologexamen
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetsmiljöarbete
  • Erfarenhet av kartläggningar av arbetsmiljö under förändringsprocesser.
 • Krishantering
  • Krishantering i samband med katastrofer och olyckor samt personalavvecklingar.
 • Ledarutveckling
  • Erfarenhet av chefhandledning från såväl privat- som offentlig sektor.
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • Handledning, teamutveckling
 • Utveckling av individen
  • Mångårig erfarenhet av coaching och livs- och karriärplanering. Initiativtagare och kursansvarig för Skandinaviens första högskoleutbildning för karriärcoacher.
 • Utveckling av organisationen
  • Erfarenhet av processinriktad handledning i förändringasrbete. Genomför utvärderingar av organisationsförändingar.
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Stressrelaterad ohälsa
  • Stresshantering i form av individuell coaching och genom seminarier för grupper