Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut och har
sedan 1985 arbetat med psykoterapi.

Utöver individualterapi arbetar jag även med parterapi se www.parterapi.org. Vidare med flygrädsla se www.flygfobi.com

Min ursprungliga psykoterapeutskolning är psykodynamisk. Efterhand
har jag lagt till KBT (kognitiv beteendeterapi), lösningsfokuserad
terapi, kroppspsykoterapi och EMDR (ögonrörelseterapi).

Sedan ett antal år är jag också verksam som organisationskonsult
med bl.a. chefsutveckling, konflikthantering, utveckling av
ledningsgrupper och avveckling.

Jag har handledarbehörighet och tar emot blivande psykoterapeuter i
handledning

Det finns också möjlighet att konsultera mig via e-post – för psykologisk
rådgivning finner du denna tjänst hos www.psykologsvar.se och för chefscoaching
finner du motsvarande tjänst hos www.webbcoach.se.

KontaktPhilip Weiss
AdressGötgatan 9
116 46 Stockhlm
Telefon08-7290055
Mobil070-6532054
E-post weiss@cirrus.se
Hemsida www.cirrus.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Götgatan 9
116 46 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
EMDR
(Längd: < 0.5 år)
Psykoterapiutbildning
leg. psykoterapeut (Längd: 2 år)
Handledar och lärarutbildning
Lucastiftelsen (Längd: 2 år)
Kroppspsykoterapiutbildning
Enl. George Downing (Längd: 3 år)
KBT utbildning steg 1
(Längd: 2 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Arbete med organisationer allt ifrån medarbetare till koncernledningar. Ledarskapsprogram och coaching
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Sedan 1984
 • Krishantering
  • Sedan 1984
 • Ledarutveckling
  • Sedan 1988
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • Sedan 1990
 • Utveckling av individen
  • Sedan 1982
 • Utveckling av organisationen
  • Sedan 1988
 • Familj/Par
  • Parterapi antingen själv eller i sammarbete med en kvinnlig kollega
 • Familjerådgivning
  • Sedan 1984
 • Kris
  • Sedan 1984
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
  • Sedan 1984
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
  • Sedan 1984
 • Krisarbete
  • Sedan 1984
 • Organisationsutveckling (skola)
  • Sedan 1984
 • Kris/Katastrof
  • Jag tar emot människor i kris
 • Anhörigstöd
  • Sedan 1984
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
  • Sedan 1984
 • Kristerapi
  • Sedan 1984
 • Psykoterapi
  • Psykoanalytisk psykoterapi, KBT kognitiv psykoterapi, EMDR och Kroppsorienterad psykoterapi
 • Familjeterapi
  • Sedan 1988
 • Kognitiv beteendeterapi
  • Sedan 2001
 • Kristerapi
  • Sedan 1984
 • Kroppsterapi
  • Sedan 1984
 • Parterapi
  • Sedan 1984
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • Sedan 1984
 • Psykoterapihandledning
  • Sedan 1998
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • KBT och psykoanalytisk psykoterapi
 • Fobier
  • Sedan 1984
 • Personlighetsstörningar
  • Sedan 1984
 • Psykiska störningar
  • Sedan 1984
 • Psykosomatik
  • Sedan 1984
 • Rehabilitering
  • Sedan 1984
 • Stressrelaterad ohälsa
  • Sedan 1984
 • Ångestsyndrom
  • Sedan 1984