Arbetat sedan 90-talet med psykoterapi, parsamtal och utbildning/handledning inom psykodynamisk psykoterapi. Uppdragsgivare har varit Ericastiftelsen, Psykologiska Institutionen Stockholms Universitet, m fl. Arbetar nu med psykoterapeutiska kontakter från några gånger till längre. Tar även emot utbildningsterapier till reducerad kostnad och handledaruppdrag. 

KontaktPierre Söderlund
AdressSurbrunnsgatan 5
114 27 Stockholm
Telefon+46708210300
Mobil0708-210300
E-post pierre.soderlund@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadresser
Surbrunnsgatan 5
114 27 Stockholm
Telefon: 46708210300
E-post: pierre.soderlund@gmail.com
Län/kommun: Stockholms län
Telefon
Surbrunnsgatan 5
114 27 Stockholm
Telefon: 0708210300
E-post: pierre.soderlund@gmail.com
Län/kommun: Stockholms län
Utbildningar
Psykolog utbildning
Stockholms uniniv (Längd: 5 år)
Psykoterapiutbildning
Psykoterapiinstitutet (Längd: 2 år)
Handledarutbildning
Ericastiftelsen (Längd: 2 år)
Rorschach utbildning
2 år

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Idrottspsykologi
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom