KontaktPoa Samuelberg
AdressSockenvägen 435
122 63 Enskede
Telefon0739-624721
E-post poa@samuelberg.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Västmannagatan 71 B
113 26 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Leg Psykolog
(Längd: 5 år)
Leg psykoterapeut
(Längd: 3 år)

Jag tar emot kortare eller längre uppdrag med inriktning på psykoterapi/klinisk behandling, råd och stöd samt konsultation och handledning. Van föreläsare och utbildare inom bl a trauma och neuropsykiatri. Jag har lång erfarenhet inom barn och ungdomspsykiatri från öppenvård och specialistmottagningar bl a mödra och barnhälsovård, neuropsykiatri och trauma. Psykoterapeututbildning med inriktning KBT vuxna. Specialist inom klinisk psykologi.
Bl a verksam inom länsövergripande specialenhet BUP Traumaenhet SLSO.

KontaktPoa Samuelberg
E-post poa@samuelberg.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Västmannagatan 71 B
113 26 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Leg Psykolog
Leg psykoterapeut
Specialist i klinisk psykologi

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Familj/Par
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Särskilt stöd
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Neuropsykologi
 • Psykosomatik
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom