KontaktPontus Bjurner
AdressNybrogatan 39
114 39 Stockholm
Telefon08-6608410
Mobil0709-665447
E-post pontus.bjurner@kbtpsykologer.se
Hemsida www.kbtpsykologerna.se
Legitimation leg. Psykolog
Språkkunskaper
 • English
Utbildning
Psykologlinjen, Stockholms universitet
inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Psykoterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Idrottspsykologi
 • Missbruk
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Rökavvänjning
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom