Arbetar främst med psykologisk behandling/psykoterapi och handledning men även konsultation och undervisning. Jag erbjuder omgående besökstid med möjlighet att träffas för enstaka konsultation, korttids- eller långtidspsykoterapi utifrån önskemål och behov. Kontakten kan vara såväl individuell som för par. Möjlighet finns att gå i psykologisk behandling till högkostnadsskydd/frikort enligt rehabiliteringsgarantins premisser.

Erbjuder också handledning för personal i privat och offentlig verksamhet samt utbildningspsykoterapi för studenter. Tar också undervisnings- och föreläsningsuppdrag inom områdena personlighetspsykologi, psykologisk utredning, behandling, samtals- och intervjumetodik.

Jag har lång klinisk erfarenhet som legitimerad psykolog, psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi inriktning psykologisk behandling/psykoterapi och handledare. Förutom privatpraktiserande är jag också verksam inom vuxenpsykiatrin och på olika lärosäten.

Min privatmottagning finns centralt belägen i Lund.

Välkommen att höra av dig!

Telefon: 0702 – 86 99 10.

E-post: pontustorudd@hotmail.com


KontaktPontus Torudd
AdressPrennegatan 6 C
223 53 Lund
Telefon0702 - 86 99 10
Mobil0702 - 86 99 10
E-post pontustorudd@hotmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Drottensgatan 2
223 53 Lund
Telefon: 0702 - 86 99 10
E-post: pontustorudd@hotmail.com
Län/kommun: Skåne län, Lund, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Norwegian
Utbildningar
Handledarutbildning i psykoterapi
Inriktning; processorienterad individualpsykoterapi på psykodynamisk grund. (Längd: 2 år)
Legitimerad psykolog
(Längd: 6 år)
Legitimerad psykoterapeut
Inriktning; psykoanalytiskt orienterad psykoterapi. (Längd: 3 år)
Sveriges psykologförbunds specialistutbildning i klinisk psykologi
Inriktning; psykologisk behandling/psykoterapi. (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Krisbearbetning, konflikt- och stresshantering individuellt eller i grupp.
 • Arbetsmiljöarbete
  • Handledning och undervisning.
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
  • Samtalsterapi, utredning, rådgivning och individuell utveckling.
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • Handledning, utredning, rådgivning och undervisning.
 • Utveckling av individen
  • Samtalsterapi, utredning och rådgivning.
 • Barn/Ungdom
 • Kris
 • Missbruk
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Familj/Par
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Förövare
 • Missbruk
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Idrottspsykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom