Jag möter människor i olika livsskeden med olika typer av svårigheter. De flesta behöver hjälp någon gång i sitt liv. Ibland räcker det med enstaka rådgivning och ibland behövs en längre psykoterapeutisk kontakt. Jag strävar efter att göra psykologin lättillgänglig och förståelig så att den blir till nytta i vardagen och bidrar till att människor mår bättre och utvecklas inom olika områden.

Jag är legitimerad psykolog och arbetar utifrån olika behandlingsmetoder som kompletterar varandra väl: Psykodynamisk psykoterapi (PDT), Kognitiv beteendeterapi (KBT), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) och Systemisk par- och familjeterapi. Jag är väl insatt i området sexologi/sexualmedicin och har HBTQ+-kompetens.

Hos mig är alla människor välkomna oavsett ursprung, könstillhörighet, sexuellläggning, relationsform och livsval! Du är välkommen till mig ensam eller tillsammans med den eller dem som du behöver prata med.

Läs gärna mer på www.psykologeriet.se!
Välkommen!


Jag erbjuder:
• Psykoterapi
• Handledning
• Utbildning
• Chef- och personalstöd

KontaktRebecca Jablonski
Adress.
Telefon0739-303021
Mobil0739-303021
E-post kontakt@psykologeriet.se
Hemsida www.psykologeriet.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
St Paulsgatan 33B
118 48 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Luntmakargatan 52
Telefon: 0739-303021
Län/kommun: Stockholms länSweden
Utbildningar
EMDR I
EMDR II
KBT
(Längd: 1 år)
Par- och familjeterapi
(Längd: 1 år)
Personalhandledning och konsultationsmetodik
(Längd: 1 år)
Psykologutbildningen
(Längd: 5 år)
Sexualmedicin
(Längd: 0.5 år)
Specialistutbildning i klinisk psykologi
pågående

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Chef- och personalstöd samt handledning
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • Adoption
 • Avvikande beteenden
 • Flyktingproblematik
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Gruppterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Förövare
 • Handledning
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Invandrare/Flykting
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Sexologisk psykologi
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom