Jag heter Regina Frykhammar, är 38 år och mamma till tre flickor. Jag blev klar med psykologutbildningen-99 och arbetade därefter inom företagshälsovården i cirka två år främst med missbruk och beroendefrågor inom arbetslivet, men även när det gällde individärenden med stressrelaterade frågor, ångestproblematik och depressionsbehandlingar. Organisationsförändringar och gruppbehandling ingick också i de arbetslivsinriktade uppgifterna. Sedan november -00 arbetar jag i samarbete med andra psykologer i eget namn, Psykologsupport Regina Frykhammar AB. Hösten -01 påbörjade jag vidareutbildningen till psykoterapeut i Uppsala. Inriktningen är kognitiv beteendeterapi (KBT) och det är den teorin som mitt arbete utgår ifrån. Jag finns på Västerlånggatan 27, i Gamla Stan i Stockholm. Välkommen!

KontaktRegina Frykhammar
AdressVestavägen 8
183 77 Täby
Telefon070-6815983
Mobil070-6815983
E-post psykologsupport@telia.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Vestavägen 8
183 77 Täby
Län/kommun: Stockholms län, Täby, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykologutbildningen i Stockholm
examen-99 (Längd: 5 år)
påbörjat psykoterapeututbildningen i Uppsala -01
KBT-inriktning (Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • arbetat inom företagshälsovården med arbetslivsrelaterade frågor sedan 1999 (4 år)
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • t. ex 10-veckors rehabiliteringsprogram med KBT inriktning för personal (4 år)
 • Arbetsmiljöarbete
  • se ovan
 • Krishantering
  • se ovan
 • Utveckling av individen
  • se ovan
 • Förskola/Skola
  • individualbehandlingar (4 år)
 • Kris/Katastrof
  • inom Räddningsverket och anlitad av VISAVI (Sandahl&Partners) (2 år)
 • Anhörigstöd
  • Bla företag anlitade av VISAVI (2 år)
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
  • se ovan
 • Kristerapi
  • se ovan
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • går vidareutbildning till psykoterapeut inom KBT (1 år)
 • Fobier
  • specifika fobier, social fobi etc (4 år)
 • Missbruk
  • arbet på specialistavdelning för missbruk och beroende inom arbetslivet, därefter i egen regi (4 år)
 • Psykiska störningar
  • se ovan (4 år)
 • Rehabilitering
  • se ovan
 • Rökavvänjning
  • se missbruk (4 år)
 • Stressrelaterad ohälsa
  • stress och depressionsinriktad KBT-behandling (4 år)
 • Ångestsyndrom
  • se ovan