Ritva Reed har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar samt deras familjer som skolpsykolog, barnhabiliteringspsykolog och även inom PUB. Min privata mottagning Reed Rehab öppnade jag vid sidan av min anställning i Flens kommun som skolpsykolog1998. Jag erbjuder psykologsamtal, utredning, hjälp och stöd utan långa väntetider i en familjeanpassad mottagning. Reed Rehab har anlitats av Barn- och ungdomshabiliteringen i Eskilstuna, Sveriges Finska skola i Eskilstuna och i Botkyrka samt av kommuner: Katrineholm, Vingåker, Gnesta, Strängnäs och Stockholm.

KontaktRitva Reed
AdressBilljergatan 13 E
633 56 Eskilstuna
Mobil070-3262190
E-post ritva.reed@psykolog.net
Hemsida www.reedrehab.se
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Pedagogisk psykologi
Besöksadress
Billjergatan 13 E
633 56 Eskilstuna
Telefon: 070 32 62 190
E-post: ritva.reed@psykolog.net
Län/kommun: Södermanlands län, Eskilstuna, Sweden
Språkkunskaper
 • Finnish

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Flyktingproblematik
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Parterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Invandrare/Flykting
 • Neuropsykologi
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom