Jag har arbetat som skolpsykolog i Eskilstuna och i Flen innan Reed Rehab startades 1998. Jag har bred erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar samt deras familjer inom skola, barnhabilitering och PUB,  Utredning, behandling samt  krissamtal enskilt och i grupp  erbjuds relativt snabbt på mottagningen i Eskilstuna både på finska och svenska. Reed Rehab har anlitats i barnpsykologiska ärenden av Barn- och ungdomshabiliteringen i Eskilstuna, Sveriges Finska skola i Eskilstuna och i Botkyrka samt  bl a av kommuner: Katrineholm, Vingåker, Gnesta, Strängnäs och Stockholm.

KontaktRitva Reed
AdressBilljergatan 13 E
633 56 Eskilstuna
Mobil070-3262190
E-post ritvareed@hotmail.com
Hemsida www.reedrehab.se
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Pedagogisk psykologi
Besöksadress
Billjergatan 13 E
633 56 Eskilstuna
Telefon: 070 32 62 190
E-post: ritvareed@hotmail.com
Län/kommun: Södermanlands län, Eskilstuna, Sweden
Språkkunskaper
 • Finnish

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Flyktingproblematik
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Parterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Invandrare/Flykting
 • Neuropsykologi
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom