Min grundutbildning genomfördes vid Lunds universitet och jag är legitimerad psykolog sedan 1999. Jag har därefter vidareutbildat mig till specialist i klinisk psykologi med inriktningen neuropsykologi. Jag har specialistbehörighet sedan 2011.

Jag har lång erfarenhet av utredningar med ett brett spektrum av frågeställningar. Jag har specifik kunskap och erfarenhet av neuropsykologiska utredningar samt utredning av dyskalkyli. Har även arbetat med handledning, utvärdering och metodutveckling. Min grundutbildning är utifrån psykodynamisk teori, men jag har även gått kurser i kognitiv beteendeterapi.

Se vidare information på min hemsida: www.psykologkonsult-hammar.se

KontaktRobert Hammar
AdressSmörsoppvägen 41
611 63 Nyköping
Telefon070-4825196
E-post kontakt@psykologkonsult-hammar.se
Hemsida www.psykologkonsult-hammar.se
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Smörsoppvägen 41
611 63 Nyköping
Län/kommun: Södermanlands län, Nyköping, Sweden
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Flyktingproblematik
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Neuropsykologi
 • Utvecklingsbedömningar
 • Förskola/Skola
 • Anpassade skolformer
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Kristerapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Handikapp
 • Idrottspsykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Neuropsykologi
 • Rehabilitering
 • Trauman